FELHÍVÁS – mentálhigiéné szakirányú továbbképzés

Már csak néhány nap maradt a jelentkezés lezárásáig!


A Károli Gáspár Református Egyetem(Budapest) és az illyefalvi KIDA (Keresztyén Ifjúsági és Diakóniai Alapítvány) segítő hívatású szakemberek (lelkészek, pedagógusok, orvosok, gyógypedagógusok, pszichológusok, jogászok, szociális munkások, vallástanárok stb.) számára mentálhigiéné szakirányú továbbképzést indít 2014 őszén(önismereti képzés), illetve 2015 februárjában(elméleti és gyakorlati képzés) az Illyefalvi Keresztyén Ifjúsági és Konferencia Központban a Budapest-i Károli Gáspár Református Egyetem égisze alatt.

FELHÍVÁS - mentálhigiéné szakirányú továbbképzés

A program célja-elméleti, gyakorlati és önismereti stúdiumok révén- a mentálhigiénés szemléletmód kialakítása, az alaphívatás gyakorlását segítő mentálhigiénés ismeret-és készséganyag átadása.

A program akkreditált, a KGRE Bölcsészettudományi Kara részéről megbízólevéllel rendelkező külső szakemberek vállalták az oktató munkát.

Az Egyetemi Tanács hozzájárult az Illyefalvi Konzultációs Központ létesítéséhez, ahol a hallgatók előírt tanulmányi- és vizsgakötelezettségeiket teljesíthetik.

A szak felelőse:  Dr. med. Grezsa Ferenc.

Az összes kiadás 20%-át fedező önrészt a hallgatók az alapítványnak fizetik be, a fönnmaradó 80%-ot az egyetem finanszírozza. Az alapítvány biztosítja a bentlakásos képzés feltételeit, az oktatókat az egyetem fizeti.

A képzés szervezője a Konzultációs Központ részéről Kató Ibolya pszichológus, a Keresztyén Ifjúsági Központ vezetője.

A képzés 4 féléven keresztül tart, összesen 520 órában. Ebből 2015 februárjától félévenként 2×5 napban az elméleti és gyakorlati tárgyak tanítása történik. Ezen kívül 2014 őszén és 2015 tavaszán, összesen 3 alkalommal, alkalmanként 5 napon át intenzív önismereti csoportmunka zajlik, melynek teljesítése az oklevél megszerzésének egyik feltétele. Ez utóbbi követelmény alól felmentést kaphatnak azok, akik a tanszék által elismert szakemberek vezetésével legalább 150 órás önismereti csoportfolyamatban előzetesen részt vettek. A képzés Budapesten záródolgozat megvédésével és záróvizsga teljesítésével fejeződik be. A hallgatók  „mentálhigiénés segítő szakember” megnevezésű oklevelet szereznek, amelyet az Egyetem bocsát  ki számukra.

Tervezett hallgatói létszám:összesen 36 fő, 3 tanulmányi csoportban.

A jelentkezés feltételei:

1.Jelentkezési lap kitöltése, mely letölthető az egyetem honlapjáról: http://www.kre.hu/btk/index.php/mentalhigienes-segit-szakember/rlapok/func-startdown/122/

2.Kézzel írt, legfeljebb 3 oldalas szakmai önéletrajz

3.Motivációs levél

4.Felsőfokú végzettséget (egyetem vagy főiskola)igazoló oklevél fénymásolata és ennek hitelesített fordítása

5.Négy darab igazolvány fénykép

6.Legalább 3 éves szakmai gyakorlat humán segítői területen

Akinek megvan az önismereti munkáról a diplomája, attól kérjük a diploma fénymásolatát.

A jelentkezési papírok leadása személyesen, az alapítvány székhelyén lehetséges hétköznapokon 11 órától 13 óráig szeptember 15 és 19 között. Kérjük az időpont pontos betartását.

Az 520 órás képzés 600 euroba, a 370 órás 400 euroba kerül, amit 3, illetve 2 részletben kell kifizetni.

Fel szeretnénk hívni a figyelmet arra, hogy csak olyan személyek iratkozhatnak fel a felvételire és a képzésre, akik Romániában élnek és dolgoznak, felvállalják a teljes képzésen való részvételt és akik ebben az időszakban más képzésre vagy továbbképzésre nem íratkoznak be, mert csak  ezen személyek  támogatását vállalja fel az egyetem.

Aki az egyes tárgyak óráinak 10%-án nem vesz részt nem kaphat oklevelet sem.

Kérjük szépen az önéletrajzában mindenki tüntesse fel a postai címét, telefonszámait és az e-mail címét is.

Érdeklődni a 0724-266020-as telefonszámon lehet. 

Jelentkezési határidő: 2014 szeptember 20. A felvételi beszélgetés időpontja 2014 szeptember 26, reggel 9 óra.

Kérjük mindenki hozzon magával 1000 Ft.-ot a felvételiztető tanár útiköltség térítésére.

A képzési program tárgyait és azok tematikáját a http://www.kre.hu/btk/index.php/mentalhigienes-segito-szakember.html honlaphely II. pontja tartalmazza.