Távolabb a gonosztól, közelebb Istenhez

Augusztus 3-án zárták be hivatalosan is a 14. IKE Találkozót Csomakőrösön. A közel 200 fiatal közösen vett részt a 9 órától kezdődő úrvacsoraosztással egybekötött istentiszteleten, amelyen Balogh Zoltán, a Kézdi-Orbai Református Egyházmegye esperese szolgált.

Távolabb a gonosztól, közelebb Istenhez

Közelebb Istenhez. Ez az a jelmondat, aminek a környezetében kell végiggondolni, amit számunkra az ige tanácsol. Amikor elhatározásként, vagy gondolatként találkozunk ezzel a mondattal, akkor azonnal adódik ennek az ellentéte, távolabb a gonosztól, a bűntől. Az Exodus nem csak történelmi tény, hanem jelkép is a keresztyén ember számára. Jelképezi azt a nagy lehetőséget, amit a Krisztus áldozata jelent, aminek a nyomán megtörténhet a kivonulás, az elszakadás a bűntől. Ennek a nyomán lehet valóság az Istenhez való közeledés. Ami lehet elhatározás, egyfajta emberi reakció arra, ami rajtunk kívül már megtörtént, vagy ami lehet egy belső kényszer, amit kivált belőlünk az a meghozott áldozat, amely a Golgotán mindannyiunkért végbement. Amikor ezek a fejlemények a lélekben megtörténnek, akkor nem marad tétlenül a gonosz sem. Amikor elindul a folyamat, kimenekülni a bűnös állapotból, akkor ezzel egyidőben elindul a visszatartó erők összpontosítása is, mert ők arra vigyáznak, hogy az eredeti állapotunkban maradjunk. Az az alkudozás, ami Mózes és a fáraó között történik jelképezi azt a lelki folyamatot, amin végig kell mennie mindenkinek, aki közelebb akar kerülni Istenhez. 

Távolabb a gonosztól, közelebb Istenhez

Isten gyermekei előbb vagy utóbb megérzik magukban az ébredésnek a lehetőségét, megérzik magukban a vágyat, a szándékot arra, hogy szabaduljanak a régi állapotból. De ugyanakkor történik meg a felzárkózása azoknak a visszatartó erőknek, amiknek a hatására még mindig marad egy rés, egy lehetőség a visszavonulásra. 

Isten elvárásai mindig nagyon tiszták és világosak, nem ad lehetőséget a tárgyalásokra. Krisztus áldozata pedig azt e lehetőséget jelenti, aminek következtében megtörténhet a végső elszakadás. A hívő embert ez a tény, ez a hatalmas áldozat választja el a bűnös világtól. Krisztus áldozatán innen a halál van, Krisztus áldozatán túl az élet, az örök élet van. 

Távolabb a gonosztól, közelebb Istenhez

Az sem jó, ha elérhető távolságban marad a bűn, nem szabad a körülmények folytán visszanyúlni a régi életemhez, a bűnhöz folyamodni. Jézus, amikor azt mondja, hogy Aki nekem szolgál, engem kövessen, akkor olyan nyilvánvaló elhatárolódást vár el az övéitől, amit így fogalmaz meg: Legyetek szentek, legyetek tökéletesek. Ez nem határmenti keresztyénség. 

Balogh Zoltán arról is beszélt, hogy sajnos a fiatalok nagyon hamar kikponak az egyházból, a vallásórás gyerekek alig egy tizede marad az egyház közelében konfirmáció után, de a nemzedékek közötti szakadások, ellentétek is rátesznek egy lapáttal a problémára. “Ezen áll, vagy bukik ennek a megváltozása, hogy ezekben az esetekben, amelyek megtörténtek Csomakőrösön, amelyek megtörténnek máshol, ahol az ifjúság teret nyer, ahol az ifjúság kinyilvánítja, hovatartozását, ahol az ifjúság belekapaszkodik az ősöktől örökölt értékekbe, és ezeket belelopja a családok hangulatába, a baráti társaságokba, később a munkahelyek hangulatába: ezek jelenthetik a végső kiszakadást a bűnös életből.”

Távolabb a gonosztól, közelebb Istenhez

Az egyiptomi kivonulás történetében számos alkunak lehetünk tanúi, a fáraó minduntalan felemás megoldásokat javasol Mózesnek, az utolsó, amit felajánl, hogy ők menjenek, de maradjanak a juhok, barmok. Menjenek el áldozatot bemutatni, de ne vigyék az áldozat bemutatásához szükséges eszközöket. Ez egy nagyon kétes állapot, amikor teljes valómban elhatározom magam a Krisztus követésére, és valami mégis ott marad a gonosz hatalma alatt: a pénztárcám, a szórakozásom, egy-egy szenvedély, a képzeletvilágom. Sok minden, ami bent a lélekben szabadon éli a maga külön életét, és közben látszólag megváltozott életet élünk, de bent, ezek a független erők elvégzik a maguk káros hatását. Távolabb a gonosztól, és közelebb Istenhez: csak akkor valósulhat meg, ha ezekben az alkukban rendíthetetlen maradok, ha semmi, amit a fáraó kíván, nem tud megvalósulni, hanem minden a Krisztus ígérete szerint lesz. Ehhez nem elég a mi erőnk, erre vonatkozó támogatás az az Ésaiás próféciájából hangzó biztatás: Ne félj, mert én megváltottalak, neveden szólítottalak téged, enyém vagy. 

 

A 14. IKE Találkozóról az Agnus Rádió készített beszélgetést Tussay Szilárd főszervezővel:

Az egyes napokról készült fotóriportjaink az Erdélyi Református Egyházkerület Facebook oldalán tekinthetőek meg, valamint a Galériák között is megtalálhatóak