Szabad út, bátorság, bizodalom

Lelkészbeiktatás a Szabadi úton

A Marosvásárhely IV. – Szabadi úti Református Egyházközség életének meghatározó eseményévé vált a július 27-i lelkészbeiktatás. Vasárnap a Szabadi úti templomban ünnepélyes keretek közt nyert megerősítést parókus lelkészi hivatalában – az eddig a Fehér megyei Felvincen szolgáló – Bárócz Huba. Az 1973. augusztus 1-jén önállóvá vált egyházközség első választott lelkipásztora dr. Csiha Kálmán volt, őt követte dr. Juhász András és Szász Zoltán lelkipásztor.

Szabad út, bátorság, bizodalom

A Maros-Mezőségi Református Egyházkerület esperese, Jakab István apostoli köszöntése nyitotta a 13 órától kezdődött ünnepi istentiszteletet. Igehirdetésében a szabad út, bátorság és bizodalom értékrendjét elemezte. Mint mondta, a szabaddá tett út az egymás iránti szeretet elmélyítését szolgálja, ugyanakkor a bátorság valódi jelentése az évszázadok során átértékelődött. Az ószövetségi héber nyelv szerint a bátorság a valakiben való megkapaszkodást, illetve valakihez való ragaszkodást jelenti. Jézus példázatával élt, aki elég bátor volt ahhoz, hogy meghaljon a keresztfán. Egyházi beszédében a bizalom válságát is érintette, mely mind politikai térfélen, mind az egyházban jelen van. A legfontosabb feladat a bizalmat helyreállítani, és ez mindenekelőtt az egyházközség lelkészének felelőssége. Van esély, remény, szabad út – mondta.

 

A cikk folytatása a Népújság oldalán olvasható.