Kató Béla: Az egyházban élés életforma

Van-e szükség az egyházra? – tették fel a kérdést július 25-én Tusványoson, a Keskeny út missziós sátorban. A kerekasztalbeszélgetés egyik meghívottja Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke volt, aki rövid bevezetőjében arról beszélt, hogy kétféle választ is lehet a kérdésre adni.

 Kató Béla: Az egyházban élés életforma

“Ha teológiai választ kérünk, akkor nem tudok mást mondani, mint amit hirdetünk és vallunk: az egyház Krisztus teste, tagjait igéje és Szentlelke által gyűjti egybe és tartja meg. Ez egy axióma, amit vagy elhiszünk, vagy nem, de ehhez nincs mit hozzáfűzni. Ezért van az, hogy aki az értelmén keresztül szeretne ebbe a szférába bejutni, az semmire se jut, mert ahogy boncolgatni kezdi az értelmével, mindig zsákutcába kerül.”

A püspök szerint a hit nagyon fontos szerepet játszik abban, hogy az egyházhoz való viszonyulásunk kialakuljon, ennek eszköze pedig a nevelés.  

 Kató Béla: Az egyházban élés életforma

A jogi értelmezés szerint az egyház azonos vallási nézeteket valló közösség egybeszerveződése, amely lehet helyi, országos, világszerte kialakuló közösség is. Míg a nagyon régi cégek legfentebb száz éves múlttal dicsekedhetnek, egy egyetem, egy iskola múltja visszamehet 500-100 évre, de az egyház 2000 esztendeje él, és hirdeti ugyanazt.

“Minden esetben a személyes bizonyságtétel az, amivel embereket befolyásolni lehet. Az egyház nem csak úgy, önmagától fejlődik, emberek élnek benne. Ha valaki hitelesen tud Istenről a másik embernek beszélni, és az Ő törvénye szerint cselekedni, ebből következhet az, hogy mások is követők lesznek. Az egyházban élni egy életforma, nem csak egy alkalomszerű találkozó.” – mondta a püspök.

 Kató Béla: Az egyházban élés életforma

Kató Béla szerint a mai ember sem más, mint a régiek, védtelen, ha letér a hit útjáról, nagyon könnyen egyedül maradhat és elvesztődhet. Lehet, hogy a keret, amelyben élünk, változik, de tetszett az Istennek, hogy ez legyen az a keret, amiben szerette volna megtartani az embert. Ugyanakkor az emberre bízta az igehirdetést, amelyen keresztül Isten az embert meg akarja megtartani. Az egyháznak szüksége van a folyamatos megújulásra, az, hogy melyik csoportból tűnik el az egyház, az emberfüggő, de az egyetemes egyház sorsa nem az embertől függ. – zárta mondandóját a püspök.

 

Szöveg és fotó: Kiss Gábor

Kapcsolódó galériánk itt.