Lelkészszenteléssel kezdődött az egyházkerület közgyűlése Kovásznán

Tizenegy lelkipásztort – Jári Zsolt, Iszlai Béla, Csákány Antal László, Oláh Mátyás, Imreh Jenő, Cseh Zoltán, Paizs József, Éles Ferenc István, Marosi Árpád, Gilyén Levente, Fodor Örs – szenteltek fel ma délután Kovásznán, az Erdélyi Református Egyházkerület éves közgyűlése keretében. A Kovászna-belvárosi templomban tartott, istentisztelettel egybekötött eseményen a 15 egyházmegye küldöttjei, valamint a felszenteltek hozzátartozói kérték Isten áldását a fiatalok munkájára, életére. Az igazgatótanács – amelynek 125 tagja közül 87-en vettek részt az ünnepségen – a délelőtt folyamán vizsgálta meg a lelkészek által benyújtott iratcsomókat, és megállapították, hogy mindannyian alkalmasak a megbízatásra.

Lelkészszenteléssel kezdődött az egyházkerület közgyűlése Kovásznán

– Isten reánk bízta az igehirdetés szolgálatát, és ezt nem adhatjuk át senki másnak – hangsúlyozta prédikációjában Kató Béla püspök, hozzáfűzve: a feladatot a legmagasabb szinten, a legnagyobb odaadással kell végezni, a mulasztásnak ugyanis súlyos következményei lehetnek. A szív dobbanásához hasonlította az igehirdetést, ahonnan hiányzik ez a szolgálat, ott „csak fogyó, halódó lehet az egyház, vagy már nem is létezik”. Mint mondta, ehhez kötötte Isten az ember üdvösségét is: egyszülött fiát, Jézust azért küldte el erre a világra, hogy az általa kinyilatkoztatott tanítás révén elvezessen bennünket az üdvösségre.

Lelkészszenteléssel kezdődött az egyházkerület közgyűlése Kovásznán

A püspök rámutatott ugyanakkor arra is, hogy a gyülekezet ereje messze nem a lélekszámában rejlik, vagy esetleg abban, hogy mekkora a temploma, a temetője, sokkal inkább az ige meghallgatásában, megtartásában, komolyan vételében nevezhető erősnek vagy gyengének egy közösség. Befejezésül úgy fogalmazott: „hiszem, hogy hisztek az igehirdetésben, a ti prédikációtok nyomán pedig új lélegzetvételhez juthatnak a gyülekezetek, átformálódhat az emberek élete”.

Lelkészszenteléssel kezdődött az egyházkerület közgyűlése Kovásznán

A felszentelt lelkészek nevében Oláh Mátyás kercsedi lelkipásztor mondott köszönetet, megjegyezve: a sok kérdőjel közepette, amelyek terveik és céljaik mellett előtűnnek mostanság, arra kell törekedniük, hogy erőtlenségüket felismerve alázattal tudjanak dolgozni; „ha így teszünk, akkor ez a mai nap többé nem a kétségbeesésről, az elbizonytalanodásról és az aggodalomról szól, hanem sokkal inkább a háláról és a reményről”.

Lelkészszenteléssel kezdődött az egyházkerület közgyűlése Kovásznán

Balog Zoltán Kovászna-belvárosi lelkipásztor, a Kézdi–Orbai Református Egyházmegye esperese örömét fejezte ki, amiért a kovásznai istenházát választották a rendezvény helyszínéül, ugyanakkor arra is felhívta az egybegyűltek figyelmét, hogy jövőre ünneplik templomuk felszentelésének kétszázadik évfordulóját. Az egyházmegye főgondnoka a folytatásban átvette az egyházkerület vándorzászlaját, amely a tavalyi lelkészszentelés után Szovátáról érkezett Kovásznára, s amely egy évig, a következő közgyűlésig marad náluk.

Lelkészszenteléssel kezdődött az egyházkerület közgyűlése Kovásznán

Az egyházkerület ajándéka után Szegedi László Tamás generális direktor egy, a Kálvin emlékét őrző képeslapcsomaggal kedveskedett a felszentelt lelkészeknek, ugyanakkor a július 10-én, Sepsiszentgyörgyön zajló 7. Magyar Református Világtalálkozóra invitálta a jelenlévőket. Azt is elárulta, hogy a nagyszabású esemény apropóján, a Kálvin Emlékévek zárásaként emlékbélyegzőt bocsát ki a Román Posta, amelyen Kálvin János reformátor arcképe mellett magyar nyelven olvasható Sepsiszentgyörgy város neve. Az istentisztelet a kovásznai gyülekezet énekkarának műsorával zárult, majd a templomkertben leleplezték az újdonsült lelkészek nevét tartalmazó kopjafát, Kovács János munkáját.

Lelkészszenteléssel kezdődött az egyházkerület közgyűlése Kovásznán

Szöveg: Ferencz Zsolt

Fotó: Juhász Ábel, Kiss Gábor