Postán küldhetjük haza Kálvint a 7. Magyar Református Világtalálkozóról

Kálvin halálának 450. évfordulójára ismeretterjesztő kiállítást szervez az Erdélyi Református Egyházkerület, amely felhasználja a különféle országokban kiadott postabélyegeket, képes levelezőlapokat, és más olyan illusztrációkat, amelyekkel Kálvin személyiségét minden házhoz el lehet juttatni, hiszen a bélyeget azon találták ki, hogy az arra nyomatott üzenetet minden házba be lehessen csempészni – mondja Szegedi László Tamás generális direktor, a kiállítás ötletgazdája. A kiállítás anyagát az Erdélyi Református Egyházkerület támogatásával sikerüt létrehozni, Gábor Áron Árpád márkodi lelkipásztor szerkesztette, Buzogány Dezső, Kolumbán Vilmos és Ősz Előd lektorálták, Szegedi László Tamás gyűjteménye és ötlete alapján valósult meg. A kiállítás anyaga CD-n is kiosztásra kerül, azzal a céllal, hogy a benne lévő ismereteket Kálvin életéről, munkásságáról és erdélyi hatásáról a résztvevők megkaphassák, de ugyanakkor oktatói céllal is készül, hogy a reformációi ünnepek alkalmával gyülekezetek, iskolák kinyomtathassák, és, kiállítva, ebben a témában tájékoztatni tudjanak. 

Postán küldhetjük haza Kálvint a 7. Magyar Református Világtalálkozóról

A kiállított anyag megtekinthető a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron színház előcsarnokában, július 9-10. között. 

Hasonlóképpen ebből az anyagból illetve egy 9 képes levelezőlapból szintén egy ismeretterjesztő sorozatot nyomtatott az Erdélyi Református Egyházkerület, különféle korabeli Kálvin ábrázolásokkal, valamint a hátoldalán rövid ismertetővel. Ezek ingyen kerülnek kiosztásra, a rendezvény napján minden standnál kaphatók. 

Szegedi László Tamás régi szenvedélyének az eredménye ez, mondta a generális direktor, akinek már az édesapja, nagyapja is szenvedélyes bélyeggyűjtő volt, mind kíváncsiak voltak, hogy a reformációnak ez a fajta megjelenítése hogyan jelenik meg a különböző országokban.

Az erdélyi magyar bélyeggyűjtők kezdeményezésére egy emlékbélyegzőt is tervezett az Erdélyi Református Egyházkerület, amely a román Posta RT jóvoltából július 10-én a Sepsiszentgyörgyről továbbmenő minden postai objektumra rá lesz nyomva, egyetlen egy nap alatt több ezer levél, levelezőlap vinni fogja a hírét annak, hogy Romániában, Sepsiszentgyörgyön július 10-én állították fel Kálvin János első erdélyi egészalakos szobrát. Valamint annak is üzenetét hordozza, hogy 450 éve halt meg Kálvin János. Ezt az emlékbélyegzőt a Soli Deo Gloria sátornál a képes levelezőlapokra kérésre rá fogják tenni. Ha az arra járó egy 1 lejes posta bélyeget ragaszt rá, a jelenlegi díjszabásnak megfelelően, akkor már a helyszínről hazaküldheti szeretteinek belföldre és külföldre, hogy az Erdélyi Református Egyházkerület Kálvin János személyisége, tanítása előtt tiszteleg, és közvetve azt is el fogja árulni, hogy teszi ezt mindazért, hogy Isten dicsőségét szolgálja, hiszen ez az ember Istenre mutatott és erdélyi népünket újból az Ige és az evangélium igazságához vezette vissza. 

Postán küldhetjük haza Kálvint a 7. Magyar Református Világtalálkozóról

Ha az arra látogatók kíváncsiak bármire, ami Kálvinnal kapcsolatos, három teológusprofesszor, mint egy élő könyvtár, bizonyságot fog tenni Kálvin Jánosról, tanításáról és erdélyi hatásáról. 

Az 1930-as években egy leleményes Németországi dohány- és szivargyár a saját maga szivarpapírját ellátta egy könyvjelzővel, amire rányomta Kálvin Jánosnak a képét, hasonlóképpen szorgalmazta, hogy szivarpapírt és dohányt vásároljanak, a hátoldalán pedig Kálvin Jánosnak egy rövid életrajza volt. Propaganda, hogy aki cigarettázik és olvas közben, az Kálvin Jánosról is tájékozódjon. Ennek az ötletnek megfelelően a Misztótfalusi Kis Miklós Nyomda jóvoltából az Erdélyi Református Egyházkerület úgy gondolta, hogy hasonló jellegű könyvjelzőt fog nyomni, 10 000 könyvjelzőt lehet a rendezvény napján megkaphni, elvinni az ismerősöknek .“Minden bizonnyal lesznek emberek, akiknek felkelti az érdeklődését, hogy ki volt Kálvin János, mekkora személyiség volt, nem csak a magyarságnak, hanem a teljes világnak és a történelemnek egy nagyon jeles személyisége volt, aki Istennek az áldásával és kegyelmével munkálkodott az 1500-as években. Természetesen ezen a könyvjelzőn az egyház nem fog cigarettapírt reklámozni.“ – mondta Szegedi László Tamás.