Fiatalok helye a világban – Konfirmándusok találkozója Sepsibesenyőn

Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet.

(Péld. 4:23)

Konfirmándusok találkozója Sepsibesenyőn

Fiatalok helye a világban

Fiatalok helye a világban - Konfirmándusok találkozója Sepsibesenyőn

A Kálvin-hét ötödik napján, pénteken először szervezték meg a rendezvény életében a konfirmándusok találkozóját Sepsibesenyőn. A 16 gyülekezetből érkező több mint 100 hetedik-nyolcadik osztályos lelkészek és önkéntesek vezetésével arra keresték a választ, mit jelent a család és a gyülekezet tagja lenni.

Fiatalok helye a világban - Konfirmándusok találkozója Sepsibesenyőn

Balogh Zoltán Kézdi-Orbai esperes köszöntőjében kifejtette, konfirmándusnak lenni különleges helyzet, pedig nincs benne semmi rendkívüli.

– Mindannyian átestünk ezen, még mi, a lelkészek is, most pedig számotokra szeretnénk különlegessé tenni azt az alkalmat, mikor teljes, önálló tagjává váltok gyülekezeteteknek – mondta Balogh Zoltán. Arra kérte a fiatalokat, őrizzék meg szíveiket, legyenek befele hallgatók, akik mindig észreveszik, szívük mit diktál.

Fiatalok helye a világban - Konfirmándusok találkozója Sepsibesenyőn

Babos-Barabás Berta Erika helybéli lelkipásztornő arról beszélt, milyen kicsinek lenni és naggyá válni. – Ne feledjétek, mindenekelőtt akkorák vagytok, amekkorának tartjátok magatokat! – figyelmeztetett a lelkésznő.

A délelőtt folyamán hét csoportra oszlottak az ifjak, az önismereti játékokkal fűszerezett foglalkozásokon arra keresték a választ, hol van a fiatalok helye ma a világban. Megtárgyalták, mi a szerepük a családban, a gyülekezetben és a társadalomban egyaránt.

Fiatalok helye a világban - Konfirmándusok találkozója Sepsibesenyőn

Ebéd után a Legyen ön is milliomos nevű kvízjáték mintájára vetélkedőt tartottak, ahol a hét csapat bibliai kérdésekre kellett válaszoljon.