Kálvin tanairól érthetően – Presbiteri konferencia Kézdivásárhelyen

Idén Kézdivásárhely volt a házigazdája a Kálvin-napok keretében megtartott presbiteri konferenciának, melyre több mint száz atyafi látogatott el a felsőháromszéki gyülekezetekből. Az eseményen bemutatták Lőrincz István marosvásárhelyi lelkipásztor Istennel kezdeni című kötetét is.

Kálvin tanairól érthetően - Presbiteri konferencia Kézdivásárhelyen

Az istentiszteleten nt. Szegedi László, az Erdélyi Református Egyházkerület generális direktora, Brassó megyei esperes a szabad akaratról beszélt. Példájában az alkohol rabjaiként élő embereket hozta fel, akik láttán felmerül bennünk a gondolat: ha Isten által minden eleve elrendeltetett, miért, hagyja, hogy ilyesmi történjen? – Az isteni beavatkozás indirekt módon, a mi akaratunkon keresztül történik, mi pedig a hit által térhetünk a jó útra – hangsúlyozta a lelkész.

Ezt követően Gerendi Attila, a presbiteri szövetség elnöke köszöntötte az egybegyűlteket, majd nt. Balogh Zoltán, a Kézdi-Orbai Református Egyházmegye esperese beszélt a Kálvin-napok fontosságáról. Arra kérte a presbitereket, vállalják fel az eseményt és annak folytatását részvételükkel, hiszen ez jó alkalom az egyházi élet megerősítésére.

Kálvin tanairól érthetően - Presbiteri konferencia Kézdivásárhelyen

Lőrincz István A predestináció tana Kálvinnál címmel tartott előadást, amelyben a gyakorlati kérdésekre kereste a választ. 

– 2009-ben, amikor a Kálvin-év elkezdődött, úgy éreztem, részt kell vállaljak benne, ezért három előadást is tartottam. Kálvin alapvető tana a predestináció, ezért ennek a témának jártam utána. Egyrészt magamban is tisztázni szerettem volna néhány kérdést, másrészt fontosnak tartottam a presbiterek számára is segítséget nyújtani ezen témák feldolgozásában. A legfontosabb, hogy erősödjön meg a hitünk abban, hogy Isten kiválasztott minket az ő szolgálatára – mondta az előadó.

A bibliai igéket két részre osztotta, szerinte vannak értelmi és hitbéli események benne. – A szentháromság tana például a hitnek szól, hiszen értelemmel nehezen fogható fel, hogy létezhet Isten egyszerre, mint Atya, Fiú és Szentlélek – emelte ki.

Kálvin tanairól érthetően - Presbiteri konferencia Kézdivásárhelyen

Az Istennel kezdeni című könyv bemutatóján elhangzott: ez egy olyan kötet, amely közérthető hitigazságokat tartalmaz, egy olyan népi dogmatika, amelyben benne van mindaz, amit a református egyház tanít.

Nt. Szegedi László generális direktor a jövő heti, sepsiszentgyörgyi református világtalálkozóról is említést tett, elmondva:

– Az Erdélyi Református Egyházkerület számára fontos a kálvini élet tanítása, hiszen ez határozza meg a református egyházat. Az, hogy Romániában, 2014-ben engedélyezték Kálvin János egészalakos szobrának felállítását Sepsiszentgyörgyön, azt jelzi, nemcsak a magyarság, hanem az egész nyugati társadalom számára alapot jelent Kálvin János munkássága. Évszázados hiányt pótol ez az emlékállítás, és az együtt ünneplés erősíti jelenlétünket a Kárpát-medencében, ugyanakkor üzenet is a világnak, hogy történelmet nem lehet írni a keresztyén magyarság nélkül – hangsúlyozta az elöljáró.

Kálvin tanairól érthetően - Presbiteri konferencia Kézdivásárhelyen

A Román Posta az Erdélyi Református Egyházkerület közreműködésével emlékbélyeget nyomtat Kálvin János reformátor halálának 450. évfordulójára, amelyen Sepsiszentgyörgy neve magyarul szerepel. A bélyeg és Kálvin Jánosnak emléket állító képeslapok július 10-én, Sepsiszentgyörgyön, a református világtalálkozón is beszerezhetők.

Kálvin tanairól érthetően - Presbiteri konferencia Kézdivásárhelyen