A nők a család alapkövei

„Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek. Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik.”

(Mát. 7:7-9)

Kálvin-napok: a nőszövetségi konferencia Papolcon

A nők a család alapkövei

A nők a család alapkövei

Nőszövetségi konferenciával folytatódott a felsőháromszéki Kálvin-napok szerdán, Papolcon. Az egyházközségek nőtagjai istentiszteleten, a családi keresztyén életről szóló előadáson és közös beszélgetésen vettek részt. 

A nők a család alapkövei

Csaknem 160 résztvevővel kezdődött el az istentisztelet, melyet Babos-Barabás Berta Erika sepsibesenyői református lelkésznő tartott. Alapigéjében arra hívta fel a figyelmet, hogy „az asszonyi bölcsesség építi a házat”. Hangsúlyozta, ha csak a férfiakra bízzuk a ház felépítését, lehet, hogy nem lesz elég otthonos és meleg, hiszen a nők jelentik a család számára az alapot.

– Mi, nők először gyerekünket, férjünket, családunkat akarjuk „felépíteni”. Pedig mindent önmagunkkal kellene elkezdeni: ha szeretni akarsz, először önmagadat szeresd, mert ha rosszul szereted önmagad, mások felé is hasonlóképpen viszonyulsz – emelte ki prédikációjában a lelkésznő.

A nők a család alapkövei

A családon belüli erőszakról szólva elmondta, túl kell fejlődnünk az otthonról tanult tehetetlenséget, és arra biztassuk az új generációt és önmagunkat is, hogy nem kell mindent eltűrni.

Az istentiszteletet követően nt. Balogh Zoltán, a Kézdi-Orbai Református Egyházmegye esperese köszöntötte az egybegyűlteket, megköszönve azt a lelkesedést és gondoskodást, amelyet évről-évre tanúsítanak a nőszövetség tagjai a Kálvin-napokon.

– Arra kérem a jelenlévőket, az elkövetkezőkben is mutatkozzék meg ez az odaadás, munkálkodás, adjuk át a stafétát ifjainknak, hogy tovább éljen a közös együttlét öröme – hangzott el.

A nők a család alapkövei

Ezt követően felszólalt Váncza Lajos helybéli lelkipásztor, aki a papolci templom történetét mesélte el, Gáspár Erika szörcsei lelkész a református egyházkerület nőszövetségének tulajdonába került bonyhai Bethlen-kastély felújítását támogató téglajegyekről beszélt, Bardócz Tímea nőszövetségi elnök pedig a közös munka általi feltöltődést fejtette ki köszöntőjében.

Bethlen Fruzsina grófnő az Erdélyi Református Egyházkerületnek adományozta az impozáns épületet a hozzá tartozó területekkel, erdőkkel, amelyet a kerület vezetősége használatba adott az erdélyi református nőszövetségnek. Az egyházkerület már 2011-ben felújította a bonyhai Bethlen-kastély tetőszerkezetét, így az épület nem ázik be, ablakai be vannak szegezve, hogy senki ne tehessen kárt belsejében. Bent azonban a vakolat mállik, a termek plafonja néhol beszakadt. A legfontosabb tennivaló az épület felújítása és rendeltetésének megtalálása.

A nők a család alapkövei

Ehhez járulnak hozzá a nőszövetség tagjai anyagilag, Erdély-szerte öt lej értékű téglajegyek árusításával, melyek a papolci nőszövetségi konferenciára is eljutottak, és – hála az adakozó kedvű felsőháromszékieknek – a konferencia szünetében nagyon gyorsan fogytak.

Délután Orbán Judit lelkésznő és Gergely-Kovács Kata tanítónő a hagyományos és keresztyén életmódról tartott előadást, melyet csoportos beszélgetés és ebéd követett.

Az eseményen minden gyülekezet megjelent tagjai közös csoportképet készítettek, mely emlékezteti őket az együtt eltöltött időre. Az egyházmegye nőszövetségi vándorzászlóját is átadták a házigazda tagoknak, Kézdimárkosfalva után most egy éven át Papolc templomát díszíti a lobogó.