Sepsiszentgyörgyön folytatódik a VII. Református Világtalálkozó

A Magyar Református Egyház minden hatodik évben szervez világtalálkozót. Az 5 évvel ezelőtt megalakult egységes Magyar Református Egyház Generális Konventjének elnöksége úgy döntött, hogy több helyen, gyülekezetekben szerveződik ez a találkozó, testvérkapcsolatok mentén különböző események zajlanak. Idén két fő helyszínen együttesen is találkozókat szerveznek. Május 24-én, Debrecenben volt a Református Egység Fesztivál, a 2009-es egyesülés jubileuma volt ez a találkozó, amelyen több mint 1500 erdélyi református vett részt. Ennek a rendezvénysorozatnak mindig van egy központi témája, az idén a Legyenek láthatóvá tetteid igét választották mottóul, mondta Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke egy június 12-én tartott sajtótájékoztatón. 

 Sepsiszentgyörgyön folytatódik a VII. Református Világtalálkozó

„Hálát szeretnénk adni mindazért ami van, nem pedig siránkozni azért, ami nincs. Minden találkozó egy seregszemle, amelyen felmutatjuk mindazt, ami ma az egyházat jelenti. Ezt programokban, tevékenységekben, de leginkább az emberekben lehet megtalálni.“ – mondta a püspök.

Idén Sepsiszentgyörgyre, július 10-re tervezik a VII. Református Világtalálkozó határon túli eseményét. Ebben a városban kezdeményezték, hogy a nagy reformátornak, Kálvin Jánosnak egy egész alakos szobrot állítsanak. A városban található ma is egy Kálvin tér, a református vártemplom környékén, itt kap helyet a szobor. Kálvin János egészalakos szobrát Bocskai Vince szovátai szobrászművész készítette, a kezdeményező a Református Székely Mikó Kollégium Alapítványa volt, ezt felkarolta az egyházkerület. A finanszírozását a Generális Konvent, az Erdélyi Református Egyházkerület, Sepsiszentgyörgy önkormányzata és a Székely Mikó Kollégium Alapítványa közösen vállalta. 

Sepsiszentgyörgyön folytatódik a VII. Református Világtalálkozó 

A július 10-i ünnepélyen jelen lesz mind a 10 egyházkerület püspöke, főgondnoka, valamint a 64 egyházmegye esperesei és főgondnokai, akik a Generális konventet alkotják. Szintén jelen lesz a svájci református egyházszövetségnek az elnöke, valamint a svájci egyházi segélyszervezet, a HEKS képviselői itt fogják tartani éves konferenciájukat, amelynek a végén egy három éves partneri szerződést írnak alá az Erdélyi Református Egyházkerülettel, ami három fontos területen próbál segítséget nyújtani az erdélyi reformátusoknak: a diakónia, a továbbképzés, valamint a kis gyülekezetek problémájának megoldására egy tervet dolgoznak ki. 

„Érzékennyé akarjuk tenni az ifjúságot a református hagyományra, arra, hogy milyen örökség van a birtokunkban. Kálvin hatása, tanítása az, amit meg kell ismernünk és tovább kell adnunk, ezért egy online kampányt is indítottunk, amely pont ezt célozza meg.“ 

 Sepsiszentgyörgyön folytatódik a VII. Református Világtalálkozó

Kató Béla elmondta, a sepsiszentgyörgyi rendezvényt megelőzően egyházkerületi közgyűlést tartanak Kovászna városában, ez lelkészszenteléssel kezdődik, majd a július 10-i eseményeket követően Sepsiszentgyörgyön ülésezik a Generális Konvent.  

„Az az egység, amelyről sokat beszélünk, az most megerősödik. Készülünk a reformáció 500 éves jubileumára, sikerül talán valamit önmagunkból megmutatni, megerősítjük magunkat azáltal, hogy újrafogalmazzuk, elismételjük azokat a tanításokat, amelyek a Szentírás alapján állnak.“ 

 Sepsiszentgyörgyön folytatódik a VII. Református Világtalálkozó

Ballai Zoltán programfelelős elmondta, az első eseményre július 9-én délután 5 órától kerül sor, a Sepsiszentgyörgyi Lábas házban egy kiállításmegnyitó lesz. 11 órától lesz az ünnepi megnyitó, valamivel korábban az Erzsébet parkban elkezdődnek a gyerekprogramok. A gyerekek lufikat kapnak, amelyeken a nap programjai fel lesznek tüntetve. 11 óra után a kulturális események sora kezdődik el. A programfelelős kiemelte, hogy ezen a napon a Székely Nemzeti Múzeum ingyen látogatható lesz. A főtéri nagyszínpad melletti, a téren református intézmények fogják bemutatni a munkájukat, a tér egyik részén olyan református népművészek lesznek, akiknek a munkáján meglátszik az, hogy reformátusok. Egy másik kiállításban az erdélyi reformátusok bioetikáját mutatják be interaktívan, kissé provokálóan is. A Kálvin tér és a Főtér között a Brassói, Erdővidéki, Sepsi és Kézdi-Orbai egyházmegye fiataljai és lelkészei bibliai témájú flash-mobokat fognak bemutatni. Lehetőség lesz arra is, hogy a Tein kávézóban élő teológiai könyvtárba lépjünk, teológusokat lehet a reformációval kapcsolatos kérdésekkel bombázni. A belvárosi templomban és a parkban imasétányok lesznek. 13 órakor a rétyi fúvósok fújják meg a gyülekezőt, őket egy150 tagú egyesített kórus kíséri. 13 órától lesz a szoboravató, 14 órától hálaadó istentiszteletre kerül sor, amelynek végén közös úrvacsoraosztás lesz, 32 úrasztalánál osztják majd az úrvacsorát. 

 Sepsiszentgyörgyön folytatódik a VII. Református Világtalálkozó

„Az úrvacsoraosztás fejezi ki leginkább az egységünket, ez volt az egyik meghatározó eseménye a debreceni együttlétünknek is.“ – mondta Ballai Zoltán.  

A Református Székely Mikó Kollégium dísztermében ezután írják alá a HEKS-el a szerződést, 17 óra 30 perctől pedig a Generális Konvent plenáris ülése kezdődik el, ugyancsak a díszteremben. Az ünnepély egyik kiemelt meghívottja Mészáros János Elek, a tavalyi Csillag születik nyertese, majd egy 4 órés koncertsorozatnak lehetünk fültanúi, református ifjúsági zenekarok lépnek fel 18-22 óra között. 

 Sepsiszentgyörgyön folytatódik a VII. Református Világtalálkozó

„Július 11-én folytatódik a Generális Konvent plenáris ülése, ezzel ér véget a négy napos rendezvénysorozat, amely július 8-án reggel kezdődik az igazgatótanács ülésével, folytatódik a lelkészszentelő közgyűléssel, majd magával az egyházkerületi közgyűléssel, a kettő 10-én összeér és folytatódik a Generális Konvent plenáris ülésével. A vezető testületeink négy nap alatt végig gyűléseznek, egyre magasabb szinten gyűlnek össze. Zsinatpresbiteri egyház vagyunk, testületeinkben élünk, fontos, hogy ilyen rendkívüli módon ezek a testületek együtt vannak.“

Újságírói kérdésre válaszolva Kató Béla a Református Székely Mikó Kollégium peréről is beszélt, amelynek következő tárgyalása június 20-án lesz. 

„Nagy ajándék lenne, ha megkoronázhatnánk az eseményt azzal, hogy úgy ülhetünk be a kollégiumba a Generális Konvent ülésére, hogy nincs az a rossz érzésünk, ami most van, hogy valakik megkérdőjelezik ennek az épületnek az egyházhoz való tartozását. Nem csak mi, hanem az egész világ reformátussága árgus szemmel figyeli ennek a történetnek a végét.“ 


Szöveg és fotó: Kiss Gábor