Az Üzenet pünkösdi számából

„Álljunk meg e pünkösdi ünnepen is a mi Atyánk előtt, és kérjük tőle együtt: úgy igazgass minket igéddel és Lelkeddel, hogy neked napról napra mindinkább engedelmeskedjünk” – írja vezércikkében Székely József, egyházkerületünk egykori missziói előadója.

Mennyire keresztyén Európa? Megszólal végre Nyugat lelkiismerete? – teszi fel az egyre inkább aktuális kérdéseket cikkében Békefy Lajos.

„Európa kivetkőzött önmagából, szépérzéke kificamodott, és elfelejtett mindent: Istent, a teremtés rendjét, az erkölcsöt” – írja A vén kontinens szenilis lett című jegyzetében Somogyi Botond, aki az Euróvíziós Dalfesztivál kapcsán osztja meg gondolatait az olvasóval.

Az Üzenet pünkösdi számából

A Dési Egyházmegyéhez tartozó rettegi gyülekezet újította fel nemrég templomát – a fényképes beszámoló az Üzenet 5. oldalán olvasható.

Mindkét lelkület, a tétlenkedő és a fáradozó, ma is felismerhető, jelen van a gyülekezetekben – olvasható a Tétlenkedő és fáradozó keresztyének című hitépítő írásban a lap 4. oldalán.