Szórvány-kisbuszt kapott a a Borszéki Missziói Református Egyházközség

A Gondviselés kedvezményezettjei lettek a Borszéki Missziói Református Egyházközség tagjai, miután a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT és az Erdélyi Református Egyházkerület fele-fele arányban támogatta a szórvány-kisbusz beszerzésének projektjét. A Borszéken szolgáló lelkipásztor másik öt szórványközösségből gyűjti össze vasárnaponként a híveket, melynek megvalósítása egyre nehezebben történt a család kisautójával, ami végül is örvendetes hír, mivel a szállítandó hívek száma egyre gyarapodik. Az áprilisban beszerzett használt VW T5-ös kisbusz időseket és gyerekeket egyaránt fuvaroz istentiszteletre, vallásórára, táborba, de alkalomadtán kórházba is. A lelkész elmondta, hogy csodaként élték meg a „terülj-terülj asztalkám” típusú támogatást, melyet ez úton is megköszönnek elsősorban Istennek, másodsorban a jóindulatú helyettes államtitkároknak és igazgatótanácsosoknak (S.D.G.).

Szórvány-kisbuszt kapott a a Borszéki Missziói Református Egyházközség

Az aratnivaló sok – most már a feltétel is adott, kérjük az aratás Urát, hogy adjon erőt a szórványban folyó vetéshez és aratáshoz… 


Barticell Krisztián lelkipásztor