Az Üzenet májusi második számából

„Túlzsúfoljuk életünket jónak látszó célkitűzésekkel, így nem marad időnk lelki életünk gyarapítására, növelésére. Mivel nincs időnk keresni, kutatni s követni Jézus akaratát, tanítását, ezért a haszontalan túlterheltségben kárt vall családunk, egészségünk” – írja Túlterheltségben című vezércikkében Bányai László.

A selfie-ről és a hozzá kapcsolódó őrületről, valamint ennek teológiai vonatkozásairól közöl érdekes jegyzetet Horváth Levente. „Jézus selfie-jét nem lehet kitenni a Facebookra, mindenki másét igen” – fogalmaz a cikkíró.

A második és harmadik oldalon másik két jegyzet is olvasható, az egyik a megbocsátásról, a másik a félelemről, ez utóbbit Fábián Tibor jegyzi. 

A ludastelepi templom felújításának tiszteletére rendezett ünnepségről közöl fényképes beszámolót Kiss Gábor.

Az Üzenet májusi második számából

Napjainkban ritkán fordul elő, hogy egy lelkész huzamosabb ideig maradjon egy gyülekezetben. A gyülekezetek létszámának a drasztikus apadása, a vidéki iskolák és orvosi rendelők megszűnése egyre inkább megnehezíti a falusi életet nem csupán a lelkészeknek, de a gyülekezeti tagoknak is. Körösi László már majdnem négy évtizede végzi a lelkészi szolgálatot Nagypetriben. Hover Zsolt kaloteszegi riportjában a település lakosai ugyanazokkal a problémákkal néznek szembe, mint a legtöbb kalotaszegi, erdélyi gyülekezet: létszámapadás, munkanélküliség, vegyes házasság. 

Miért szorgalmas templomba járó a Microsoft birodalom alapítója. Békefy Lajos írásából Bill Gates multimilliomost más oldaláról is megismerhetjük. 

A lap hetedik oldalán a diakónia játssza a főszerepet: brassói börtönmisszió és hajléktalan misszió. A medgyesi diakóniáról Székely Anna Elli számol be.

A kálvinizmus az üldözött kisebbségek vallása – fogalmazott Kató Béla püspök egy kolozsvári sajtótájékoztatón, amelyet az Agnus Rádió és az Erdélyi Egyházkerület tartott nemrég. Az eseményen bejelentették, hogy a Kálvin-évek tiszteletére pályázatot hirdetnek gyülekezetek, ifjak, gyerekek számára. Részletek az Üzenet május 15-i számában.