Adósok vagyunk – Felújították a rettegi templomot

A Dési Egyházmegyéhez tartozó Rettegen a 15. században épült műemléktemplom felavatására került sor május 11-én. A hálaadó istentiszteleten igét hirdetett Kató Béla püspök, ezt követte a zenés-verses műsor, amelyen a Kolozsvári Református Kollégium kórusa is fellépett.

Adósok vagyunk - Felújították a rettegi templomot

„Adós vagy” – ezt zúgták a templom harangjai, amikor felfele lépdeltem a hegyoldalra. Ettől a kifejezéstől pedig az emberek igencsak összerezzennek – kezdte igehirdetését a hálaadó istentisztelet alkalmával Kató Béla. A Kol 2, 12-15 alapjára épülő prédikációban a püspök az adósságról, a kegyelemről és a megújulásról beszélt. 

Adósok vagyunk - Felújították a rettegi templomot

Olyan helyzetben élünk, amikor az emberek rengeteg kölcsönt fesznek fel. A sajtó, a bankok a reklámok mind azt szajkózzák, hogy a kölcsön fontos része életünknek, másképp nem lehetünk boldogok. Sokszor még olyanok is kölcsönre adják fejüket, akiknek nem lenne szükségük. Ám az adósok tábora egyre csak nő, az emberek pedig tudják, hogy egyszer csak elkövetkezik a fizetés ideje.

Pál apostol is azt mondja: mindannyian adósok vagyunk: a mi bűneink, mulasztásaink miatt. De akkor is, amikor nem szeretjük felebarátainkat, hiszen ez is Isten parancsa. A sort pedig lehetne tovább folytatni. Adósok vagyunk szüleinkkel szemben, akiket nem tisztelünk eléggé. És adósok vagyunk sok esetben az élettel szemben is: folyamatosan látjuk, hogy milyen sok az abortusz, egyre kevesebben születünk. Az ember azonban nem élhet ennyi adóssággal: folyamatosan keresi a kiutat. Régebb az önsanyargatásban, a kolostorba vonulásban látták a megoldást, de rájöttek, hogy úgy lehetetlen boldogulni. Nekünk Isten kegyelmére van szükségünk. Ezt kell nekünk az ő részéről elfogadnunk. Isten az ő Fiának áldozatáért elengedi tartozásunkat, s így válhatunk mi szabad, boldog emberekké. Ezt nekünk azonban vissza kell fizetnünk. Ezt tette a rettegi gyülekezet is – mondta Kató Béla püspök –, amikor felújította a templomot. A kérdés azonban az, hogy meg tudjuk-e újítani a szívünket is. 

Adósok vagyunk - Felújították a rettegi templomot

Igehirdetést követően Bányai Csaba lelkipásztor röviden ismertette a templom történetét, köszönetet mondott mindazoknak, akik imádságban és anyagiakban segítették a munkát. A helybeli polgármester és Kocsis András presbiter köszöntését követően a zenés verses műsorra került sor, melynek keretében a Kolozsvári Református Kollégium kórusa is fellépett Székely Árpád igazgató-karnagy vezetésével. 

 

Somogyi Botond