Felvételi tájékoztató 2014

A Károli Gáspár Református Egyetem marosvásárhelyi kihelyezett tagozata az Erdélyi Református Egyházkerülettel közösen  a 2014 / 2015 –ös tanévben a következő szakokon hirdet felvételit:

 

Egyetemi alapképzés

1. Nappali tagozaton

– Tanító – óvodapedagógus szak: 20 tandíjmentes hely. A képzés időtartama 3 év, amelyet egy gyakornoki év követ. Az alapképzés mellett lehetőség van ember- és társadalom, valamint ének – zene műveltségterületi; és egyházi, kántor – énekvezéri szakosodásra  református, római katolikus, unitárius és evangélikus felekezetűek részére.

– Református kántor szak: 5 tandíjmentes hely. A képzés időtartama 3 év.

2. Levelező tagozaton

– Tanító – óvodapedagógus szak:. 20 költségtérítéses hely. Erre a szakra különösen a középfokú pedagógiai végzettséggel rendelkezők, valamint a szakképzettség nélkül oktató pedagógusok jelentkezését várják.

                A képzés időtartama 4 év, kéthetenként sorra kerülő hétvégi konzultációkkal.

 

Posztliceális kántorképzés

 

– Református kántor szak: 10 költségtérítéses hely. A képzés időtartama 2 év.  Ez a szak a szakképesítés nélkül kántorizáló vagy kántornak készülő jelenkezőket várja. A hallgatók posztliceális rendszerben  képesítést nyernek református kántori szolgálatra.

– Unitárius kántor szak: 5 költségtérítéses hely. A képzés időtartama 2 év.  Ez a szak a szakképesítés nélkül kántorizáló vagy kántornak készülő jelenkezőket várja. A hallgatók posztliceális rendszerben  képesítést nyernek unitárius kántori szolgálatra.

 

  A beiratkozás és a felvételi időpontja:

    Nyári felvételi                                                                

Beiratkozás: 2014 július 1-10                                                                                       

Alkalmassági vizsga:  2014 július 11


  Őszi felvételi                                                                    

Beiratkozás: 2014 szeptember 1-11

Alkalmassági vizsga : 2014 szeptember 12

 

A felvételi tematikája:

– a tanító – óvodapedagógus szakon: beszéd –és kifejezőkészség,  magyar- és román nyelvi teszt,  ének – zene, testi – valamint egészségügyi alkalmasság.

– a kántor szakon: bibliaismeret – egyházi elbeszélgetés, zenei alkalmasság, orvosi vizsgálat.