Gyászjelentés – Bíró Sándor Zoltánné

„Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít” Filippi 4:13

Gyászjelentés - Bíró Sándor Zoltánné
 
Mélyen megrendülve, fájdalmas szívvel és lélekkel, de Isten bölcs rendelését elfogadva, benne megnyugodva tudatjuk, hogy

BIRÓ SÁNDOR ZOLTÁNNÉ

sz. DÉNES ILDIKÓ

tiszteletes asszony, a drága jó feleség, ki egyben pótolhatatlan édesanya volt, unokáinak melegszívű „Anyi”-ja, ki övéit annyi féltéssel, szeretettel vette körül,

2014. május 18-án hajnalban – kimondhatatlan szenvedés után – családja körében, életének 70. esztendejében, 48 évi boldog házasság után visszaadta lelkét Teremtő Urának.

Testvér és rokonszerető lélek volt, a vérségi szálakon túl szeretete, segítőkészsége, egészségügyi szolgálata a gyülekezetek tagjaira áradt.  Élete fáradhatatlan és önzetlen szolgálat volt családjában és hitvestársa mellett a Szentábrahám-i,
Csekefalva-i, Héderfája-i és Kisfülpös-i református gyülekezetekben.
Benne az irántunk gondoskodó szeretet mélységét ismertük meg, mely elkísér egész földi életünkben.
Megköszönjük Istennek szolgálatát.
 
Földi porsátorát 2014. május 20-án, (kedden) 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a Magyarrégen-i Református Egyházközség Ravatalozójából. (Pandurilor utca 61 szám)

Emlékét hálás szeretettel őrizzük.
Gyászoló szerettei.

„Koszorúmegváltási adományokat” a Magyarrégen-i Református Egyházközség temető járdájának felújítására fordítjuk
.