A kálvinizmus az üldözött kisebbségek vallása

„A jubileumok lehetőséget teremtenek arra, hogy kiemeljük azokat, a számunkra fontos dolgokat, amelyek a történelem folyamán nem halványultak el, amelyeknek ma is mondanivalójuk van. Fontos, hogy tudatosítsuk, hogy azoknak a munkája, élete, akik előttünk jártak, beépült a mi életünkbe is. Fontos, hogy visszatekintsünk, megvizsgáljuk a műveiket és ezekből táplálkozzunk.“ – mondta Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke egy április 29-én tartott sajtótájékoztatón, Kolozsváron. A Romániai Református Egyház Zsinati Irodájának termében az Erdélyi Református Egyházkerület és az Agnus Rádió közös, Kálvin életét és munkásságát ismertető kampányát mutatták be a nyilvánosságnak. 

 A kálvinizmus az üldözött kisebbségek vallása

A Magyar Református Egyház 2009-ben indította el a Kálvin Emlékéveket, az 5 éves jubileumi rendezvénysorozat 2014-ben ér véget. Az Erdélyi Református Egyházkerület július 10-én zárja az emlékéveket, ekkor avatják fel Kálvin János egész alakos szobrát Sepsiszentgyörgyön, a református templom melletti Kálvin téren. 

„Azt szeretnénk, hogy ne csak egy szoborállítás legyen, hanem egy sokkal nagyobb, tömegeket megszólító rendezvénysorozattal mozgassuk meg a közösségünket, ezért kezdjük el a Jean Calvin istenfélő városa rendezvénysorozatot. Különösen a fiatalok felé akarunk fordulni, őket akarjuk bevezetni abba az örökségbe, amit Kálvintól kaptunk.“ – mondta a püspök. 

Kató Béla hangsúlyozta, hogy Kálvin munkásságának ma is van aktualitása. Azok a problémák, amelyekkel ma a társadalom küzd, Genfben is kérdésként merültek fel, akár a bevándorlásról, akár gazdasági kérdésekről beszélünk. Kálvin Genfben meghatározta a tisztességes profit fogalmát is 10 százalékban, azaz nem vetette el a vagyonszerzés gondolatát, de gátat szabott, mondván, hogy ami 10 százalék felett van, az már a mások kárára történik.

A kálvinizmus az üldözött kisebbségek vallása 

Ősz Sándor Előd egyházkerületi levéltáros előadásában Kálvin és Erdély kapcsolatát boncolgatta. Kálvin megosztotta az embereket, ugyanakkor az európai reformáció legvilágosabb elméje volt. Az előadó elmondta, a kálvinista megnevezést a 16. századtól arrafelé pejoratív jelzőként használták, csak a 20. században lett identitás megjelölővé. A kálvinizmus ugyanakkor az üldözött kisebbség vallása. A levéltáros szerint, aki Kálvin műveinek a kutatásával is foglalkozik, a református egyház azért nevezhető ma is kálvinistának, mert az egyetlen olyan református közösség, amely a genfi zsoltárokat énekli. Erdély pedig azért is különleges, mert az itteni reformátusok az egyetlenek, akik minden istentiszteleten elmondják Kálvin bűnvalló imáját. 

Kiss Gábor, az Agnus Rádió főszerkesztője elmondta, az Erdélyi Református Egyházkerület és az Agnus Rádió egy rendezvénysorozatot indít útjára, amelynek célja, hogy megmutassa, hogy a reformátor munkája, mondanivalója ma is bír aktualitással. A rendezvénynek része három-három előadás és kerekasztal-besztélgetés is, amelyeknek Kolozsvár, Marosvásárhely és Sepsiszentgyörgy ad otthont. Ugyanakkor a román közönség felé is nyitni akarnak, négy román nyelvű rádióműsor is elkészül az egyházkerület rádiójának stúdiójában. Ezeknek a szöveges átiratát is fel fogják ajánlani román médiaintézményeknek.  

A programsorozathoz szervesen kapcsolódik három pályázat is. Ezeknek célja, hogy egyrészt az egyházhoz tartozókat elgondolkodtassa azon, hogy miként jelenik meg Kálvin munkája ma az egyház, gyülekezet életében, ugyanakkor az egyházon kívülieket is megszólítja. Olyan művészeti alkotások elkészítésére ösztönzi a fiatalokat és idősebbeket, amelyek szintén arra ösztönöznek, hogy a pályázók utána nézzenek Kálvin munkásságának. A pályázat ugyanakkor gyerekeknek is szól: Mivel közlekedne ma Kálvin? – teszi fel a kérdést azoknak a gyerekeknek, akik legón fogják bemutatni ezt. A harmadik pályázat az egyházmegyéket, egyházközségeket, ifjúsági csoportokat célozza meg. Ennek a a keretében Kálvin mellett kell kampányolni. Célja, hogy minél több embert győzzenek meg  arról, hogy a Kálvin által hozott rendelkezések, elvek nem csak Genfben hoztak jó változásokat, hanem a mi városunk, falunk, egyházmegyénk életében is szükség van ezekre. 

 A kálvinizmus az üldözött kisebbségek vallása

Kiss Gábor elmondta, a három pályázat eredményei július 10-én, a Kálvin János egész alakos szobrának felavatása után fogják bemutatni, a kiállításon a művészeti pályázatra beérkezett alkotások fognak szerepelni. A pályázatok részletei a http://reformatus.ro/jeancalvin.html oldalon olvashatóak.