Kató Béla: Ludas-telepen csoda történt

Megújult a Ludas-telepi Református Egyházközség temploma. A gyülekezet április 27-én istentisztelet keretében adott hálát azért, hogy sikerült a templomot renoválni, az istentiszteleten Lőrincz János, a Marosi Református Egyházmegye esperese és Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke szolgált. 

Kató Béla: Ludas-telepen csoda történt

Kató Béla igehirdetésében elmondta, csodák nem csak a bibliai időkben voltak, ma is vannak, csak a szívünket kell megnyissuk, hogy ezeket észrevegyük. A püspök szerint ez az egyházközség is csodát vitt véghez, hiszen egy nem nagy múlttal rendelkező gyülekezet újította fel templomát. Kató Béla a Jóás király történetével hasonlította össze a Ludas-telepiek helyzetét, elmondta, az igében Joás azt tette, amit igaznak tartott, ugyanezt tette 30 évvel ezelőtt a Ludas-telepi gyülekezet, akik annak ellenére, hogy nem volt engedélyük az építkezésre, mégis felépítették a templomot. A történetben azt olvassuk, hogy a felújítás közben megtalálták a Szentírást is, amely ma is fontos szerepet kap a közösségeinkben. Joás idejében az ige olvasásának köszönhetően a közösség elindult Isten felé, ugyanez történt a reformáció idejében is. 

Kató Béla: Ludas-telepen csoda történt

„A Szentírás az életünk alapja, ebben gyökerezik a hitünk, benne az élő Istent ismerhetjük fel. Amikor felújították a templomot, elérték a célt, majd ez a cél eszközzé vált. Az igében szereplők, miközben a templomot újították, közben Istennel is rendezték a kapcsolatukat. Sokszor, amikor elvégzünk valamit, hátradőlünk. Egy ilyen feladat elvégzése után nem gondolunk arra, hogy csak az eszközt tudtuk megvalósítani, a célt azonban szem elől tévesztjük. Isten azonban rávilágít arra, hogy ennek az eszköznek mi lehet a gyümölcse. Fontos, hogy a gyülekezet saját magának is megfogalmazza, hogy a mi cél.“ – fogalmazott a püspök, aki szerint négy célt lehet megfogalmazni: a templom helye lehet annak, hogy az ige tudományában elmélyedjünk, lehetőséget nyújt, hogy az úrvacsorában részesüljön a gyülekezet, környezet lehet arra, hogy egymást segítsük és az imádság helye legyen, hiszen a közösségben elmondott ima erősíti a közösséget, és a hétköznapokban is visszahat. 

Kató Béla: Ludas-telepen csoda történt

„Ez a gyülekezet, amikor templomot épített, renovált, lehetőséget adott, hogy az, aki bejön, megmaradjon ősei hitében. Az eszköz elkészült, de újból meg kell fogalmaznunk, hogy mi a célunk, mit akarunk ezzel az eszközzel elérni. Ha megüresedett életünket hozzuk a templomba, minden alkalommal megkapjuk azt a töltetet, amely életünk kiteljesítéséhez szükséges.“ – mondta Kató Béla. A püspök szerint ugyanakkor a Ludas-telepi gyülekezet jól vizsgázott a hitéből, amelyért az egész egyház hálát ad Istennek, de ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy csak az aktuális gyülekezet az, amely az újítással ezután foglalkozhat, az új generációk felelőssége lesz, hogy ezt a teret újból funkcionálissá tegye. 

Az ünnepi istentisztelet után több köszöntő is elhangzott, amelyben mindenki Isten áldását kérte a gyülekezet tagjaira. 

 

Szöveg és fotó: Kiss Gábor