Pályázat – Tanítóképző Főiskolai Kar marosvásárhelyi kihelyezett tagozat

 A Károli Gáspár Református Egyetem

 

pályázatot hirdet

 

a Tanítóképző Főiskolai Kar székhelyen kívüli, marosvásárhelyi kihelyezett tagozata vezetői tisztségének betöltésére

 

 

 


Pályázat - Tanítóképző Főiskolai Kar marosvásárhelyi kihelyezett tagozat

A megbízandó tagozatvezető feladatköre

 

 • ellátja a kihelyezett marosvásárhelyi képzés képviseletét;
 • a képzési és igazgatási tevékenységet irányítja;
 • minden olyan feladatot ellát, amelyet számára a jogszabályok és az egyetemi szabályzatok meghatároznak;

 

 

A pályázóval szemben támasztott követelmények:

 

 • minimum 3 év szakmai/ vezetői gyakorlat;
 • büntetlen előélet és cselekvőképesség;
 • vállalja, hogy az Egyetem Alapító Okiratában, szabályzataiban foglaltakat, valamint a vonatkozó egyházi törvényekben foglalt rendelkezéseket megtartja, az Egyetem Küldetésnyilatkozatában elfogadott szellemiséget képviseli;

 

Előny:

 • a pedagógusképzés viszonylatában szerzett egyetemi/főiskolai végzettség, vagy zeneművészeti egyetemi végzettség, vagy református lelkészi végzettség.

 

 

A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell:

 

 • a pályázó jelenlegi munkahelyének megnevezését, a pályázó korábbi és jelenlegi munkaköri besorolását, beosztását
 • a pályázó eddigi szakmai, vezetői, oktatói munkásságának, eddigi tevékenységének ismertetését

 

A pályázathoz kötelezően mellékelendő dokumentumok:

 

 • szakmai önéletrajz,
 • oktatói – tudományos, kutatói – szakmai munkájának és eredményeinek bemutatása (amennyiben van)
 • diploma, oklevél másolata,
 • tudományos fokozatot igazoló oklevél másolata,
 • amennyiben rendelkezik vele, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • a feladatkör ellátásának, szakmai koncepciójának leírása,
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban szereplő személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult személyek és testületek megismerhetik,
 • minden olyan dokumentum, amelyet a pályázó a pályázata elbírálásának szempontjából fontosnak ítél.

 

 

A pályázat benyújtásának helye:

Kántor- Tanítóképző Főiskola címére (Institutul Superior de Cantori şi Învăţători 540042 Tg. Mureş str. Revoluţiei nr. 6), a Károli Egyetem Rektorának címezve.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2014. május 30.

 

A pályázat elbírálásának határideje:

A pályázat benyújtási határidejének lejártát követő 30 nap.

 

 

Az alkalmazás várható kezdete: 2014. szeptember 1.