IKE Közgyűlés Segesváron

Segesvár adott helyet az idei éves Közgyűlésnek. Április 5-én, szombaton a Gaudeamus-ház tanácstermében gyülekeztek az IKE csoportok képviselői és az elnökségi tagok. A Közgyűlésen az éves beszámolók mellett programtervezetekről és egy új szervezeti struktúráról is szó esett.

IKE Közgyűlés Segesváron

A Közgyűlést a Kovács Levente lelkipásztor, Háromszéki – Barcasági IKE elnökének rövid áhítata nyitotta. A 139. Zsoltár alapgondolatát boncolgatva, a Hova menjek? kérdésre kerestük a választ. Kovács Levente elmondta, Isten válasza a kérdésünkre az, hogy menjünk bárhova, ő mindig ott lesz és ez a tudat biztonsággal tölt el.

Áldás és éneklés után a gyűlés hivatalos része következett. Először az éves beszámolókat hallgattuk meg, amelyekhez hozzá is lehetett szólni. Bemutatták így az IKE költségvetését, programjait, az egyetemi gyülekezetek tevékenységét, az algyógyi központ helyzetét és a SuliJó programról is szó esett. Továbbá bemutatták tevékenységüket a területek is, köztük a marosvásárhelyi MMIKE (Maros- Megyei IKE), a székelyföldi HBIKE (Háromszéki- Barcasági IKE), és a hunyadi HIKE (Hunyad- megyei IKE).

IKE Közgyűlés Segesváron

A Közgyűlés fő pontját az IKE strukturális átalakulásáról való döntés képezte. A jelenlevők egyöntetűen elfogadták azt a tervezetet, miszerint az IKE átalakuljon és hivatalosan is az Erdélyi Református Egyházkerület ifjúsági munkáját végző szövetsége legyen. Ami az Egyházkerületet illeti, várjuk a soron következő Igazgatótanács és Egyházkerületi Közgyűlés döntéseit is. Továbbá, a struktúrájában is átalakuló szervezet az egyházi struktúrára épül, ami egy alulról felfele építkező szövetséget képez. Alapja az egyházközség, és erre épül az egyházmegye. Így a következő évek az építkezésről fognak szólni, főleg az egyházmegyei szinten. Ezt követi az Egyházkerületi szint.

IKE Közgyűlés Segesváron

Csökken az IKE elnökségének a létszáma, ami azt jelenti, hogy egy dinamikus öt tagú elnökség (elnök- ifjúsági kerületi előadó, alelnök, ügyvezető igazgató- ifjúsági referens, titkár és pénztáros) fogja végrehajtani a Közgyűlés döntéseit (akinek tagsága is átalakul, egyházmegyei képviseletre). Lesz egy tervező testülete is az IKE-nek, amely a Vezető Tanács, tagjai az IKE elnökség, IKE utazó titkár, FIKE lelkészek-, iskola lelkészek képviselője és a teológia ifjúsági elnöke, összesen tizenhárom személy akik évente legalább kétszer üléseznek.

A strukturális átalakulás végett ősszel majd egy tisztújítással egybekötött rendkívüli közgyűlésre is sor kerül.