Körzeti Presbiteri Konferencia Koronkán

Március 29.-én került sor a Marosi Egyházmegye körzeti presbiteri találkozójára Koronkán. A meghívásnak 14 gyülekezet 87 presbitere tett eleget, hogy Isten igéje, előadás és beszélgetés által erősödhessen szolgálatában, presbiteri küldetésében.

 Körzeti Presbiteri Konferencia Koronkán

A konferencia istentisztelettel kezdődött, az igehirdetés szolgálatát Henter György Marosvásárhely-Vártemplom-i lelkész végezte az 1Sám.16,14-23 alapján. Saul királyt gonosz lélek gyötörte, nehéz helyzetbe került, de szolgái, udvartartása, megoldást kerestek, együtt gondolkodtak, segíteni akartak a királynak – hangzott el (többek között) a prédikációban. Az igehirdetésben a király és udvartartása, valamint a lelkipásztor és presbitérium együttműködésének párhuzamba való állítása által, a közös szolgálat lehetséges áldásainak és eredményességének lehetőségét felfedezhette fel az igehallgató gyülekezet. 

Körzeti Presbiteri Konferencia Koronkán

Istentisztelet után a házigazda lelkész, Rigmányi Arnold nagy szeretettel köszöntötte a megjelenteket. A továbbiakban pedig a Marosi Egyházmegye Presbiteri Szövetségének elnöke,  Horváth Miklós üdvözölte a vendégeket. A köszöntések után a Maros megyei lelkészek kórusának szolgálata következett, Bíró Jenő csejdi lp.- karvezető vezényletével. E lelkészi férfikórus három éve működik, és az évek során sok alkalommal szolgáltak gyülekezeti eseményeken. Zsoltárfeldolgozások, hitvalló énekek hangzottak el ez alkalommal is, fülnek és léleknek egyaránt jóleső előadásban, amelyet a gyülekezet nagy örömmel fogadott.

Körzeti Presbiteri Konferencia Koronkán

A felemelő zenei élmény után rövid kávészünet következett, majd Dr. Kolumbán Vilmos József teológiai tanár-egyháztörténész, „A presbitériumok kialakulása és működése” címmel elhangzott előadását hallgathatták meg az egybegyűltek. A tartalmas, információ dús és érdekes előadást nagy figyelemmel hallgatták a jelenlévők.  Az elhangzott előadás megbeszélése előbb kiscsoportokban történt, ahol a résztvevők, a presbitériumok szolgálatának múltjáról és jelenéről mondhatták el véleményeiket, aggodalmaikat. A csoportmegbeszélés után pedig plénum-beszélgetésben foglaltattak össze mindazon gondolatok, amelyek a presbiter és a presbitériumok szolgálatát múltban és jelenben egyaránt meghatározták. 

Körzeti Presbiteri Konferencia Koronkán

A konferenciát közös ünnepi ebéd zárta, ami növelte az együttlét örömét, és további alkalmat adott a kötetlen beszélgetésre, ismerkedésre. 

Köszönet illesse a helyi gyülekezet lelkészét, presbitereit és a feleségeiket a szervezésért, vendéglátásért, és a tartalmas alkalomért.

 

2014. április 8.

Magyarpéterlaka                                                                                                         


Rákossy Zoltán lp.