Felhívás – Mediátorképzés

Felhívás - Mediátorképzés 2014

 

FELHÍVÁS

  

Az Erdélyi Református Egyházkerület, felismerve a mediátori szolgálat szükségességét az egyházon belüli konfliktusok kezelésében, az újraindult lelkésztovábbképző program keretében, a nagy érdeklődésre való tekintettel újabb mediátorképző tanfolyamot szervez erdélyi és királyhágómelléki református lelkipásztorok számára.

 

A képzés helyszíne: az illyefalvi KIDA Konferencia Központ.

A képzési idő : 60 kontakt óra.

 

A képzés időpontja:   2014. május 28-30.

                                                és

                                    2014. június 11-13.

 

Csoportlétszám: kétszer 10 fő.

 

A képzés vezetői: dr. Ferenczi Andrea, egyetemi adjunktus, Károli Gáspár Református Egyetem

                           Szabóné Bánfalvi Katalin, Pázmány Péter Katolikus Egyetem

 

A program elvégzését igazoló irat: Tanúsítvány.

A képzés díja 100+100 lej/fő. (A lelkésztovábbképző szabályzat szerint a képzési díj felét a munkaadó / az Egyházközség fedezi.)

Jelentkezési határidő:  2014. április 30.

 

A programért felelős személy Kató Ibolya.

A jelentkezéshez megjelölt határidőn belül kérjük a mellékelt jelentkezési lapot kitölteni és beküldeni a kida@clicknet.ro e-mail címre.

A felvétel a jelentkezések sorrendjében történik.

 

További információt a jelentkezés pozitív elbírálása esetén e-mailben biztosítunk.

 

LetöltésJelentkezési lap

 

DR. FERENCZI ANDREA ÍRÁSA A MÉDIÁCIÓRÓL:

A mediáció mint a konfliktusmegoldás biblikus megközelítése