A posztkommunizmusról tanácskoztak az európai reformátusok

A posztkommunizmus volt a témája a Református Egyházak Világközössége (REV) európai regionális tanácsa ülésének, melyet március 27–28-án tartottak Varsóban.

A posztkommunizmusról tanácskoztak az európai reformátusok

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület sajtóosztályának beszámolója szerint a mintegy negyven résztvevő 25 tagegyházat és európai társszervezetet képviselt a lengyel fővárosban az európai reformátusság évi rendes közgyűlésén.

A Kárpát-medencei tagegyházak részéről Kató Béla és Bölcskei Gusztáv püspök, Antal János királyhágómelléki előadó-tanácsos, Bódis Tamás szlovéniai és Branimir Bučanović horvát lelkész vett részt az ülésen. A világszerte több mint 80 millió református legmagasabb szintű nemzetközi testületének elnöksége részéről Setri Nyomi leköszönő főtitkár üdvözölte a tanácskozás résztvevőit.

 

A cikk folytatása a Krónika napilap oldalán olvasható.