Rangos állami kitüntetésben részesült Dr. Dobai István

A Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével tüntették ki Dr. Dobai István jogbölcsészt, nemzetközi jogdoktort, az MTA kültagját. A rangos elismerést Áder János, Magyarország köztársasági elnökének nevében Szarka Gábor, csíkszeredai konzul adta át a nemzeti ünnep alkalmából Székelyudvarhelyen.

Rangos állami kitüntetésben részesült Dr. Dobai István

A jelenleg Székelyudvarhelyen élő Dr. Dobai István Nagyváradon született 1924-ben, tanulmányait a Bolyai Tudományegyetemen végezte, jog és közgazdaságtan szakon, majd tanársegédként dolgozott az egyetem kommunista átszervezésig. A nemzetközi jog doktora címet 1948-ban szerezte meg. 1956-ban az ENSZ-hez küldendő erdélyi memorandum szerkesztője volt, ezért életfogytig kényszermunkára ítélték, bebörtönözték, ahonnan 1964-ben szabadult, de soha nem rehabilitálták, polgári és munkavállalási jogát nem kapta vissza, nyugdíjazásáig, 1986-ig kényszermunkásként dolgozott. Tevékeny munkát fejtett ki jogelméleti, nemzetiségi- és egyházjogi területen, számos tanulmánya, könyve jelent meg itthon és külföldön, gyakran álnéven.

Rangos állami kitüntetésben részesült Dr. Dobai István

„Isten áldd meg a magyart, minden magyart a földön, bárhol is éljen!” – ezekkel a szavakkal kezdte rövid beszédét a kitüntetett, a Református Diákotthon Alapítvány épületének nagytermében, melynek alapításában ugyancsak aktív szerepet vállalt. „Mindenki tegye a dolgát ott, ahová Isten állította, ott legyen ember, ott legyen magyar, és ott legyen keresztény!”– fogalmazott a lovagkereszt ünnepélyes átvételét követően a 90 éves Dr. Dobai István.

Az, hogy szeretett hazám, Magyarország, és annak a vezetői így emlékeznek meg rólunk, erdélyi magyarokról, határon túli magyarokról, szétszórtságban élő magyarokról, ez feltétlenül köszönetre méltó, dicséretes dolog, az egész magyar nemzet nevében. Nem is annyira nekünk szól ez, férfiaknak, hanem elsősorban az erdélyi magyar anyáknak, feleségeknek, akik számára a helytállás sokkal nehezebb volt. Őket kellene kitüntetni. A legnehezebb azonban a gyermekeinknek volt, akiket ártatlanul megaláztak, üldöztek az iskolában és mindenütt.” – mondta a kitüntetett.

Rangos állami kitüntetésben részesült Dr. Dobai István

Forrás: Székelyudvarhelyi Református Egyházmegye