A Generális Konvent Elnökségének nyilatkozata a horvátországi református közösség törvényes képviseletéről

A Magyar Református Egyház Generális Konventjének elnöksége – megerősítve korábbi álláspontját – kijelenti, hogy a horvátországi magyar református közösség legitim képviseleteként tekint a Horvátországi Református Keresztyén (Kálvini) Egyházra (HRKKE) és annak vezetésére, Csáti Szabó Lajos püspökre és Kel József főgondnokra, akiknek a választásán a Generális Konvent megfigyelői is részt vettek. Ezen álláspontját juttatta kifejezésre már azzal is, hogy 2011. október 29-én valamennyi egyházkerület vezetése részt vett Laskón a HRKKE újonnan választott vezetésének beiktatásán. Az elismerést erősítette meg továbbá a Magyar Református Egyház Kárpár-medencei református egyháztesteket tömörítő közös zsinatának 2013. június 28-i debreceni ülésén született döntése, amellyel a HRKKE-at felvette tagjai közé.

 

A Generális Konvent elnöksége örömmel értesült arról, hogy a Gustav Adolf Werk (GAW) elnöke, Dr. Wilhelm Hüffmeier és a szervezet főtitkára Enno Haaks 2014. március 7. és 9. között Horvátországban tett látogatása során a HRKKE gyülekezeteit is felkereste. Külön megelégedettséggel nyugtáztuk, hogy a GAW képviselői a HRKKE vezetésével, Csáti Szabó Lajos püspök úrral és Kel József főgondnok úrral történt személyes találkozásuk és egyeztetésük nyomán úgy döntöttek, hogy a szervezet feleleveníti partnerkapcsolatát a HRKKE-zal és ismét támogatásával segíti a helyi református közösség szolgálatát. Értesültünk arról is, hogy a GAW egyben a korábbi, fájdalmas következményiben máig ható egyházszakadás miatt előállt helyzetben formálisan is rendezni kívánja kapcsolatait a horvátországi reformátussággal. E tekintetben a Generális Konvent elnöksége támogatja a GAW döntését, miszerint a horvátországi reformátusság kizárólagos képviselőjeként tekint a HRKKE-ra. 

 

Isten iránti hálával fogadtuk a GAW elnökének és főtitkárának helyzetértékelését és pozitív döntését a HRKKE kapcsán, ami alapján imádságos szívvel működünk együtt a GAW-kel és minden más nemzetközi szervezettel a történelmi megpróbáltatások és belső szakadások miatt sokat szenvedett horvátországi református közösség megújulásáért.