Tervek és megvalósítások a nőszövetségben

„… hogy ti elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek” Ján 15, 16b

Tervek és megvalósítások a nőszövetségben

 

Tervek és megvalósítások a nőszövetségben„Bölccsé teszlek és megtanítlak téged az útra, amelyen járj, szemeimmel tanácsollak téged.” A Zsolt 32, 8-ról szólt Kassay Géza brassó-belvárosi lelkipásztor igehirdetése az Erdélyi Református Nőszövetség éves közgyűlésének nyitó istentiszteletén, amelyen két egyházmegye kivételével Erdély minden régiója képviselte magát, összesen 65 küldött.

Igehirdetés után Borsos Melinda elnöknő beszámolójában hangsúlyozta: tavasz van, a magvetés ideje, a mi feladatunk is a magvetés szolgálata. A nőszövetség utóbbi tíz évének történetében először számszerűsített adatok is elhangzottak, bár azok még feldolgozás alatt vannak. Eddig a nőszövetség 5840 tagot vett számba 250 nőszövetségi csoportban. Az elmúlt év szolgálata három területen, a hitéleti, diakóniai és hagyományőrző tevékenységekben folyt. Az elnöknő elmondta: a bonyhai Bethlen-kastély a nőszövetség használatába került, az Erdélyi Református Nőszövetség háttérintézményeként létrejött és bejegyzésre került az Árva Bethlen Kata Alapítvány. Ennek vezetősége a mindenkori nőszövetség vezetői és egyházkerület diakóniai előadó-tanácsosa. Az igazgatótanács engedélyével kibocsátásra került 10000 téglajegy, darabonként 5 lejes áron, hogy így lehessen összegyűjteni az épület állagfelméréséhez és felújításának előtanulmányaihoz szükséges összegeket.  Borsos Melinda elnöknő örömmel hozta a közgyűlés tudomására, hogy a téglajegyek olyan nagy érdeklődést váltottak ki, hogy kérni kellett még 10000 darabot.

Mivel a szervezetnek a már meglevő címere mellett készült egy másik is, a közgyűlés elhatározta: ezután az újabb címer lesz hivatalos használatban, a fiókáit vérével tápláló pelikán stilizált képe. 

A 2014-es programtervezet keretében bemutatták a nőszövetség honlapját, amelynek létrehozója és működtetője Tóth Pál informatikus.  Molnár Helén alelnök beszélt arról az imádságoskönyvnek a tervezetéről, amelyet az egyházkerület lelkésznői írtak, és amely előreláthatólag az év folyamán megjelenik. Az eseményen elhangzott: a területi konferenciák idei témája:  „Jer, és lásd meg! ”

Borsos Melinda beszámolt arról, hogy ettől az évtől a nőszövetség pénzügyei hivatalossá válnak azáltal, hogy lehetőség nyílik azok beemelésére az egyházközségek és az esperesi hivatalok missziós tevékenységének keretébe. A közgyűlés jóváhagyta a nőszövetség anyagi hozzájárulásainak új befizetési rendszerét.

A szövetség július 5-én nyitott napot tervez a bonyhai kastély körüli területen Árva Bethlen Kata református öröksége címmel. A program felelőse Tatár Anna titkár, aki röviden ismertette az elképzeléseket és a már megtett konkrét lépéseket. Végül Borsos Melinda felvetette azt a kérdést, hogy szükséges lenne a  Magyar Reformátusok Világtalálkozójának debreceni rendezvényén bemutatkozni három szórólappal, amelyek a nőszövetségi munka három megfogalmazott területét – a hitéleti, diakóniai és hagyományőrző tevékenységet – mutatják be.

Köszönetet mondunk a brassó-belvárosi gyülekezet vendégszeretetéért és fáradozásáért, az Erdélyi Református Egyházkerület támogatásáért és mindazon lelkes asszonytársainknak, akik a nőszövetséget szívükben hordozzák, fáradozásaikkal hirdetik Isten országát gyülekezeteinkben, közösségeinkben.