Felhívás – Április 6-i választások

Kedves Testvéreink!

 

Jézus Krisztus főpapi imájában a következőképpen szól: „Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól.” (Jn. 17,15)

Az Erdélyi Református Egyházkerület mindig is fontosnak tartotta, hogy hívei a társadalmi feladatvállalásban lelkiismeretük szerint, a keresztyén erkölcsi normáknak megfelelően aktívan részt vállaljanak.

Április 6-án kerül sor a magyarországi parlamenti választásokra. Ez nem csupán egy véleménynyilvánítási forma, hanem egy történelmi lehetőség is, hiszen több mint 100 esztendeje ez az első olyan alkalom, amikor a magyar nemzet az Anyaországban és a határon túl egységesen járulhat az urnák elé. Ezen jogunkkal élni kell, hiszen szavazatunkkal a saját jövőnkről dönthetünk. A szavazati joggal élni számunkra a közös nemzeti ügyben való aktív részvételt jelenti. A keresztyén ember soha sem lehet közömbös a közösség sorsának alakulásával szemben. Ugyanakkor megmutathatjuk, hogy számunkra, határon túliak számára mennyire fontos a nemzettársainkkal való közös cselekvés.

Úgy gondoljuk, hogy lelkiismereti kötelességünk részt vállalni nemzetünk sorsának alakulásában. Ezért az Erdélyi Református Egyházkerület arra buzdítja minden olyan kettős állampolgársággal rendelkező, és a választásokon regisztrált gyülekezeti tagját, hogy vegyen részt az április 6-i szavazáson, és lelkiismerete szerint szavazzon arra a pártra, amelyik számára a legszimpatikusabb.

 

Kató Béla

püspök

Felhívás - Április 6-i választások