Csűry István: Márciusi üzenet 2014-ben

„De népét megoltalmazza az Úr…” (Jóel 4,16)

Bibliaolvasó Kalauzunk mára megjelölt rövid, de annál tartalmasabb üzenetével fordulok a Nagyváradon ünnepelő gyülekezethez. Március 15-én -1848-ban- a magyarok határozottan körvonalazott jövőképért rendeződtek szent táborba. Önmagában ez a felzárkózás is győzelemnek tekinthető, mert azóta sem tudta magyar nemzetünk gyermeke az összetartozás csodáját megismételni, ebből adódóan megélni. Voltak ostoba hibák, elkerülhető tévedések, ezek ellenére diadalmaskodott a szabadságvágy, érvényesült a megoldást kereső tettre kész bátorság. Helyzetfelismerő hősök életáldozattal a frontvonalak első soraiban csatáztak a rabtartók ellen.

Csűry István: Márciusi üzenet 2014-benA fegyverletételre kényszerülők és a győzelmüket óhajtók milliói ismét apokaliptikus félelmek bilincseiben érezhették magukat, mint Jóel korában a kiválasztott nép. Éden kertje elveszett, amint Erdély, és a „tündérkert” még ma is elérhetetlen messzeségben van. Isten, mintha játszana az övéi sorsával. Az olykor felderengő reménysugár pokoli sötétségben végzi, és Világos után az éjszaka elnyúlik már elviselhetetlenül. Bár műholdak figyelő alaposságával pásztázzák a pusztaság barázdáit, a hajdani tündérkert mai boszorkánykonyháin nem készül jóízű jövő a magyarok számára.

Testvéreim! Isten senki sorsával nem játszadozik. Csupán érzékelteti, hogy ameddig nem engedelmeskedünk a számunkra pozitív akaratának, addig a leggyávább ellenségnek is áldozatai lehetünk. „Szaggassátok meg szíveteket”, mert így megváltott nemzetemmé lesztek. Jóel örökérvényű üzenete a mi üzenetünk is. Hatalmas kiváltság, hogy ezt a felhívást mi halljuk, mert Isten csak azokat szólítja meg, akikről feltételezi, hogy hallják és követik is a mennyei utasítást. Alázattal és áhítattal hadd szaggassuk meg azt a szívet, amely a rabságot választotta, amely eltűrte a hazugságot, amely bántotta a testvért, amely megtűrte az ellenséget, amely a sátáni hatalmat szolgálta Isten helyett. A próféta örömüzenetként hangoztatja ma is, az Istenhez forduló sokaság szent sereggé válik, de mert Isten mellett egymáshoz is közel kerülünk, leszünk kiválasztott nemzetté.

Magyar nemzettársaim! Isten ezt a szent sereggé lett nemzetet oltalmazza. Csodákra képes a hitben összegyűjtött emberek közössége. A Zsidókhoz írt levél 11,33-34-ben ezt olvassuk: „Ezek hit által országokat győztek le, igazságot szolgáltattak, ígéreteket nyertek el, oroszlánok száját tömték be, tűz erejét oltották ki, kard élétől menekültek meg, betegségből épültek fel, háborúkban lettek hősökké, idegenek seregeit futamították meg.”

Áldott jövendőt kérő és óhajtó testvéreim! Legyünk szent sereggé, hogy oltalmat találjunk Isten kegyelme által. Ünnepünk szentté lesz ilyen törekvésben.


A békesség kötelékében,

Csűry István
Nagyvárad, 2014. március 15.