A Kárpát-medencei reformátusság kiáll a kárpátaljai magyarság mellett

A Generális Konvent elnökségének nyilatkozata

 

A Magyar Református Egyház Generális Konventjének Beregdarócon tartott elnökségi ülésének résztvevőiként aggodalommal hallgattuk az ukrajnai helyzetről szóló beszámolót, különösen ennek a kárpátaljai magyarságról szóló részeit. Az elhangzottak alapján imádságos együttérzésünkről biztosítjuk a Kárpátaljai Református Egyházat és az egész magyar közösséget. Támogatjuk a kárpátaljai magyarokat békességre való törekvésükben, és ebben minden rendelkezésünkre álló eszközzel segítjük őket. Kérjük a jelenlegi átláthatatlan és bizonytalan helyzetben a Kárpátalján élő magyar közösség türelmét és a gondviselő Istenre hagyatkozó kivárását. Ne hagyják el szülőföldjüket és maradjanak otthonaikban ameddig ez lehetséges. Reméljük, hogy az ukrajnai katonai behívások nem fogják aránytalanul terhelni a kárpátaljai magyarságot. Továbbra is figyelemmel kísérjük az ukrajnai eseményeket és a Kárpátaljai Református Egyház elnökségével való kapcsolattartás mellett szükség esetén készek vagyunk a külföldi testvéregyházak és a nemzetközi egyházi szervezetek segítségét is kérni.

 

Beregdaróc, 2014. március 8.

 

Címlap fotó: reformatus.hu