Az Erdélyi Református Egyházkerület Iratterjesztésének könyv és CD ajánlata

Az Erdélyi Református Egyházkerület Iratterjesztésének CD ajánlatai“…a hívő magyar ember mindig különösen szeretett énekelni. Dal csendült ajkáról, ha öröme volt, bánatában énekléssel vigasztalta magát. Azonban korunk zenei ízlésének és énekkultúrájának romlása, sajnálatos módon, nem hagyta érintetlenül napjaink egyházzenei életét, a gyülekezeti éneklést sem. A zenei irányzatok, stílusok elburjánzása, a “haladjunk a korral” jelige alatt egyházidegen éneklés templomainkba való bevitele vezethetett oda, hogy a szerző megállapításával élve: elveszítettük mondanivalónkat. Pedig van mondanivalónk! Örömeink vannak, amikért énekben adunk hálát Istennek. Bánataink, sérelmeink, fájdalmaink vannak, gyászunk Van, amikért, és amire énekben Istentől kérjük a segítséget, vigasztalást. Azt is mondják, hogy vannak madarak, amelyek rabságban képtelenek énekelni. Bár körülményeink, élethelyzetünk igazolni látszik ezt, felszabadult, szívből fakadó énekimánkkal mutassuk meg egymásnak, mutassuk meg a bennünket körülvevő világnak, hogy hegedűinket nem akasztjuk fűzfákra, fejünket nem hajtjuk a porba, mert az Úrnál van a mi szabadításunk! Isten szabadítását, jóságát, szeretetét és hűséget átélve és megtapasztalva, a hála kitör szíveinkből, hangot nyer, csodálatos énekszóvá válik e munka segítségével. Kedves Testvéreim, szeretettel és jó szívvel ajánlom e kottás-könyvet, arra buzdítva gyülekezeteinket, azok énekvezéreit, hogy bátran merítsenek ebből a gyűjteményből, amely meggyőződésem szerint minden szempontból alkalmas a hálaadó, Isten-dicsőítő ének megfrissítésére egyházunkban.”

 

Kató Béla püspök

 

Dénes Előd: Így szól az Úr, Kórusművek és énekfeldolgozások

Ára: 20 lej

 

Szintén megvásárolható:

CD – Dénes Előd: Árnyékok, József Attila megzenésített versei , ára 20 lej

Az Erdélyi Református Egyházkerület Iratterjesztésének könyv és CD ajánlata


CD – Csillagok közt kifeszítve, Dénes Előd zenéje, Nagy József Levente versei, ára 20 lej

Az Erdélyi Református Egyházkerület Iratterjesztésének könyv és CD ajánlata