Közlemény a Kárpátaljai Református Egyházkerület mellett

Közlemény a Kárpátaljai Református Egyházkerület mellettA Királyhágómelléki Református Egyházkerület hívő népe nevében imádságos lélekkel állunk a Kárpátaljai Református Egyházkerület tagjai, valamint minden Ukrajnában élő magyar és békességet óhajtó más nemzetiségű testvérünk mellé.

Az Ukrajnában fellángolt feszültség nyugtalanságot okoz a mi köreinkben is, hogyne jelentene ez különös megpróbáltatást a tűzfészek közelében élők számára. A közelmúltban zárult Egyetemes Ökumenikus Imahét központi témája jegyében, a megerősödött egységtudatunk ajándékával mondjuk és megéljük: „ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi.” (1Kor.12,26)

Imádkozunk azokért a magyar testvérekért, akik ez új keletű gyötrelem nyomán megrendültek hitükben és reménységükben. Fohászkodunk teremtő Urunk előtt azokért, akik a szülőföldön való megmaradás bizonyosságát elveszni látják. Isten színe elé visszük a Kárpátalján élő magyarság évtizedekre visszaszámlálható megaláztatását, meghurcoltatását és minden hátrányos megkülönböztetést, amit méltatlanul elszenvedtek a nagyhatalmak szemeláttára.

Követeljük, hogy a békeszeretetével és szorgalmával kiemelkedő magyarságot senki bántani ne merje, sőt éppen, mert ezek a becsületesen és hűségesen élő emberek mindig példás magatartást tanúsítottak, kiérdemlik, hogy a térség hatalmai őket megvédjék, akár a velük szemben eddig elkövetett bűnök elégtételéért.

„Isten és emberek előtti felelősségünk tudatában”, amint „meghátrálás emberei nem vagyunk” (Zsid.10,39), határozottan és következetesen kijelentjük, hogy testvéreinkért készek vagyunk naponta zörgetni Isten előtt, más nagyhatalmak lelkiismeretét éberen tartva, és a világ közvéleményét naprakészen tájékoztatva.

Nagyvárad, 2014.március 1-én.

 

A békesség kötelékében,

Csűry István püspök

dr. Varga Attila főgondnok