Kompetenciafejlesztő oktatás a vallástanításban

Kompetenciafejlesztő oktatás a vallástanításban címmel szerveztek továbbképzőt a félévközi vakációban a Romániai Református Pedagógiai Intézet munkatársai, az erdélyi vallástanárok számára. A téma aktualitása, a meghívott budapesti RPI munkatársak tapasztalata és tudása, a vallástanárok tantárgy specifikus továbbképzők iránti igénye, a tartalmas és áldásos feltöltődés és az eredményes alkalom sikerét ígérték már a szervezőknek és résztvevőknek. 

Kompetenciafejlesztő oktatás a vallástanításban

A lelkesedés a jelentkezés pillanatától a továbbképző utolsó percéig kitartott. A 25 helyre jelentkezett 32 vallástanár, az első gyakorlattól a legutolsóig, aktívan és örömmel vállalta a kihívásokat, teljesítette a feladatokat, tanult, ötletelt, alkotott, játszott, előadott, értékelt, ahogy az a meghirdetett programban föl volt kínálva. Az áhítatok, előadások és műhelyek, az elméleti és gyakorlati tudás gyarapításának színvonalas, érdekes és mozgalmas alkalmaiként segítettek, a kompetenciaközpontú vallástanítás eddig is gyakorolt módszereinek oktatás-elméleti alátámasztásában, rendszerezésében.

A közös növekedésre való törekvés, az egymás örömeinek, kihívásainak, elégtételeinek és terheinek vállalása, a módszerek megosztása, a kreatív feladatok és megoldásaik, a színvonalas előadások mind-mind arra szolgáltak, hogy újult erővel, tettre készen, elméleti és gyakorlati tudással gazdagodva térjen haza ki-ki a szolgálatának helyére. 

Köszönet a lehetőségekért a budapesti RPI igazgatójának, Márkus Gábornak és Dr. Jakab-Szászi Andrea katechetikai szakértőnek, Szűcs Éva KREK egyházkerületi tanügyi tanácsosnak és Bustya János lp. programfelelősnek, a Bethlen Gábor Alapnak a pályázati támogatásért.

  

Zalányi Erzsébet

marosvásárhelyi vallástanár