Körlevél – Diakónia Keresztyén Alapítvány

Nagytiszteletű Esperesi Hivatalnak,

Tiszteletes Lelkipásztori Hivatalnak

Keresztyén Testvéreink!


Az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsa által létrehozott Diakónia Keresztyén Alapítvány (DKA), immár több mint egy évtizede sikeres és dinamikusan fejlődő tevékenységgel áll Anyaszentegyházunk szolgálatában.

Körlevél - Diakónia Keresztyén Alapítvány

A kezdetben az otthoni betegápolásra (OBG) alapozott szolgálatok, folyamatosan, az igényeket figyelembe véve, újabb szolgáltatásokkal bővültek. Ezek közül megemlítjük az alapápolást, amely a mindennapi élet-tevékenységekben, úgy, mint mosdatás, takarítás, főzés, sétáltatás, stb. nyújt segítséget, a közösségi ellátást, amely a gyógyszerek és segédeszközök beszerzésében, orvoshoz való kisérésben, szociális ellátásokkal kapcsolatos felvilágosításokban áll rendelkezésre, valamint a szociális szolgáltatásokat, amelyek a társadalmi életben egyre sokasodó problémák megoldásában segítenek: szociális felmérés, felvilágosító beszélgetés, mentalhygiene, jogsegélyezés. Mindezek szervesen egészítik ki az otthoni beteggondozás alapszolgáltatásait, mint: láz mérés, vérnyomás/pulzus mérés, vércukorszint mérés, gyógyszer osztás- és adagolás, intramuszkuláris és intravénás injekciók adása, inzulin adagolás, sebek kezelése, vérminta vétel, fizioterápia, de sok más egyéb szolgáltatás is.

A DKA jelzett szeretetszolgálatával folyamatosan fedte le az Egyházkerületünk nagy részét, átlósan közel 500 km-t. Jelenleg, 5 fiókszervezetének 39 munkapontjával 123 településen, évente közel 15.000 rászorulót szolgál ki. Alkalmazottainak száma meghaladja a 130-at, az önkénteseké megközelíti a 200-at. Alapítványunknak célja az, hogy szolgálatával egyházkerületünket teljesen le tudja fedni, minden rászorulóhoz el tudjon jutni.

A fent említett szolgáltatások mellett, a DKA fiókszervezetei különböző programokat is futtatnak, mint a fogyatékkal élők gondozása, védelme, oktatása, a társadalomba való integrálása, valamint a gyerekprogramok, amelyek különös hangsúlyt fektetnek a szociálisan hátrányos helyzetű családok gyermekeire, vagy olyan programok, amelyek a hajléktalanokkal való törődést helyezik előtérbe.

A DKA szolgálatainak pénzügyi forrásait eddig az állami szubvenciók, a HEKS támogatása, valamint a saját tevékenységükből származó jövedelem tették ki. Emellett, egyre ritkábban sajnos, Nyugat-európai egyházak, intézmények támogattak anyagilag egyes programokat. Szükségessé vált, hogy Református Anyaszentegyházunk vállaljon nagyobb részt a szeretetszolgálat anyagi támogatásában, hiszen ez elsősorban a mi híveinket célozza meg és a mi egyházunk javát munkálja.

Az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsa, Missziói-Diakóniai Ügyosztálya és a Diakónia Keresztyén Alapítvány Elnöksége szükségesnek tartja, hogy a gyülekezeteket megkeressük, a lelkipásztorokkal és a presbitériumokkal közelebbről megismertessük a DKA szolgálatait. Azokat a gyülekezeteket szeretnénk első sorban felkeresni, amelyekben fiókszervezeteink munkapontjai által, az OBG szolgálatunk már jelen van. Ugyanakkor haladéktalanul eleget teszünk azoknak a meghívásoknak, amelyek olyan gyülekezetek részéről érkeznek, ahol még nincs jelen szeretetszolgálatunk, de érdeklődés van iránta, igény van rá.

Keresztyén Testvéreink! A Diakónia Keresztyén Alapítvány intézményes diakóniai szolgálata nem helyettesíti a gyülekezeteinkben folyó szeretetszolgálatot! Annál inkább annak a megsegítésére jött létre. Ott ajánlja fel szolgálatát, ahol a gyülekezeti diakónia már nem segíthet.

Fogadják szeretettel!

 

Kolozsvár, 2014. február 11.

 

 

 

                        Kató Béla                                                         Kovács István

                        püspök                                                             előadótanácsos