Az Üzenet februári első lapszámából

Nemcsak a vonatoknak, hanem életünknek is vannak mellékvágányai. A kérdés csak az, hogy felismerjük-e értéküket türelmesen várva, vagy könnyelműen továbbutazunk – fogalmaz Bányai László címoldalas írásában.

Gyenge prédikáció, távozó értelmiség? címet viseli a Szegedi Lászlóval készült interjú. Egyházkerületünk missziói előadója szerint a lelkipásztorok szolgálatának minősége miatt az értelmiség kimarad az istentiszteletekről.

Az Üzenet februári első lapszámából

A lelkipásztorválasztás eddig le nem írt vetületeiről, visszásságairól szól A bohóc és a cirkusz című jegyzet Somogyi Botond tollából.

Drogos fiatalokról, felelőtlen szülőkről ír egyházkerületünk egykori missziói előadója, Székely József, az írás címe Tekintély a családban.

Bánffy Miklósra, az értékteremtő és értékmentő református nagyúrra emlékezik Millisits Máté magyarországi művelődéstörténész.

A Heidelbergi Kátéról, mint lelki támaszról ír rövid cikkében Csohány János egyháztörténeti professzor.

Az ember istenképűségének kérdéséről értekezik Isten képmása a teremtett világban című írásában Papp György.

Hogyan hív el Isten? – teszi fel a kérdést rövid jegyzetében Horváth Loránd nyugdíjas lelkipásztor, aki évtizedekig szolgált Kanadában.

Lőrincz István a Barangolások bibliai tájakon című sorozatában Ciprust mutatja be az olvasóknak. A sziget kapcsán a szerző Pálról és társáról, Barnabásról valamint Isten igéjének erejéről ír. Szeressük, keressük az igét, és ne szégyelljük azt továbbmondani mindazoknak, akik közé állított Isten – olvasható a felhívás, a jó tanács a cikkben.

Az Üzenet februári első lapszámából

A lapban beszámoló olvasható a Bonus Pastor Alapítvány és a Református Mentő Misszió fennállásának húsz éves évfordulójáról Kiss Gábor tollából, de megtudhatjuk azt is, hogy Kolozsváron a volt titkosrendőrség épületében fogják berendezni a református egyház médiaközpontját.