Felhívás – Mikó ügy

Felhívás!

 

„Jaj nektek is, törvénytudók … mert síremlékeket építetek a prófétáknak, pedig atyáitok ölték meg őket. Tehát egyetértetek atyáitok tetteivel, és helyeslitek azokat, hiszen azok megölték őket, ti pedig síremlékeiket építitek.” (Lk 11,46-48)

Felhívás - Mikó ügy 

Az evangéliumból idézett párbeszédrészletben az Úr Jézus Krisztus történelmi igazságtalanságra figyelmezteti a törvénytudókat, amikor arra mutat rá, hogy éppen az általuk dicséretesnek tartott cselekedettel bizonyítják egyetértésüket az atyáik által egykor elkövetett gaztettekkel. Számunkra történelmi igazságtalanság jogos tulajdonainknak a kommunista önkényuralom alatt történt elkobzása, most pedig ismét el kell szenvednünk az elveszítés félelmét és fájdalmát. Keserű elégedetlenséggel vesszük tudomásul, hogy a romániai igazságszolgáltatás és a fennálló politikai hatalom azzal kívánja fényezni megkopott tekintélyét, hogy féligazságokra, hamis tanúskodásokra alapozva elvenné azt, amit egyszer jogosan visszaszolgáltatott, és becstelenül meghurcolja azokat, akik az ügyben akkor a munkájukat végezték.

Január 21-én újabb, lehet, hogy végső fordulópontjához érkezik a „Mikó per”. Együtt imádkoztunk az előző bírósági tárgyalás előtt (és azóta is folyamatosan) ügyünknek az egyedül igazságos Bíró általi megítéléséért. Tudatában vagyunk annak, egyfelől az igazságszolgáltatás példátlanul gyáva megalkuvásait szemlélve, másfelől a mi kegyelmes Istenünk végtelen szeretetét tapasztalva, hogy a pereskedési folyamat végkimenetele bármi lehet!

Megköszönöm Testvéreimnek, éljenek bárhol a nagyvilágban, az elmondott imádságokat és az Anyaszentegyházunk ügyéért tanúsított kitartó közbenjárást, ugyanakkor felkérek mindenkit, imádkozzon velünk és értünk továbbra is, hogy a meghozandó ítéletet és annak közösségünkre kiható következményeit Isten iránti töretlen hálával tudjuk elfogadni és bölcsen cselekedve elhordozni.

 

Kolozsvár, 2014. január 18.

 

Kató Béla

püspök