Balázs Attila: Gombfák a szászcsávási temetőben – Galéria

Szászcsáváson a temető igazi kincseket rejt. Nagyon sok régi gombfa (fejfa) áll még és ebben az évben meg fog történni a felmérésük és néhány régi példányt konzerválás után ki is állítanak a templomkertben.

Szerencsére, még van amit megmenteni és a falu számára is fontos a múltunk öreg tanúinak a sorsa. A gombfa a protestáns temetőink legértékesebb, leglátványosabb faragványa. Tévesen nevezik kopjafának is.

A neve egy gyakori motívumra, a „gombra” utal melyet Balassa Ivána a protestáns templomok tornyát díszítő gömbre vezet vissza. A szakirodalomban ritkán használt kifejezés, pedig ennek a sírjeltípusnak az egyetlen természetes (nem műszó) megnevezése. Ezt a típust a szakirodalom körbefaragott fejfának nevezi, így különbözteti meg a tulajdonképpeni fejfától, melynek csak az eleje díszített.

Eredetének a kérdése egyike a néprajzkutatás legvitatottabb problémáinak. Sokan ősi bálványok emlékének vélik és legközelebbi rokonát a finnugor emberábrázolásokban látják. Mások (mint ifjabb Kós Károly is) égig érő sámán oszlopokhoz hasonlítják. Balassa Iván a protestantizmus terjedésével és a török hódoltsággal magyarázza kialakulásukat.


Galériánkban hat fényképet mutatunk be, a 23 képből álló sorozat Balázs Attila fényképész facebook oldalán található meg