Felhívás lelkésztovábbképzés szervezésére

A Romániai Református Egyház Zsinata az 5/2013 sz. határozatában jóváhagyta a lelkésztovábbképzés szabályrendeletét, amelynek értelmében 2014. január 1-jétől beindul az első továbbképzési ciklus.

Felhívás lelkésztovábbképzés szervezésére

A Szabályrendelet megtekinthető az Erdélyi Református Egyházkerület honlapján.

http://www.reformatus.ro/admin/data/file/20131223/lelkesztovabbkepzes_szabalyrendelet.pdf

A szabályrendelet szerint minden lelkipásztornak 5 évente 50 továbbképzési kreditpontot kell szereznie az OLTT (Országos Lelkésztovábbképző Testület) által akkreditált lelkésztovábbképző programban. Az 5 év alatt 20 kreditpont szerezhető meg akkreditált egyházmegyei, egyházkerületi vagy országos lelkészértekezletek keretében megszervezett előadásokon. A fennmaradó 30 kreditpontot egyéni tudományos munkássággal, illetve többnapos továbbképzéseken való részvétellel lehet megszerezni.

Az OLTT felkéri mindazokat, akik a Szabályrendelet 5 par. 1 pontja értelmében lelkipásztor továbbképzés szervezésére jogosultak és a 2014-es évben szeretnének tovább-képzésnek minősíthető programot szervezni, hogy 2014. január 20-ig akkreditálás céljából terjesszék be tervezetüket a területileg illetékes egyházkerület közigazgatási ügyosztályának postacímére, illetve elektronikus formában a gallsandor@gmail.com email címre.

A továbbképzési tervnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

–      előadó/vezető neve, beosztása, tudományos fokozata

–      az tanfolyam címe

–      a tanfolyam rövid, tematikus leírása és a javasolt szakirodalom feltüntetése (max. ½ oldal).

–      javasolt órakeret

–      javasolt időpont

–      részvételi létszám-meghatározás

–      az előadó szakmai referenciáinak feltüntetése (a témában releváns publikációk és már megtartott képzések/tanfolyamok feltüntetése), illetve szakmai gyakorlata

–      a tanfolyam helyszíne – (a résztvevőket lehetőleg 2 ágyas szobákban kell elszállásolni).

 

További információ az OLTT titkárságán a gallsandor@gmail.com, illetve a 0731-344.207 telefonszámon igényelhető.

 

Életükre és szolgálatukra Isten gazdag áldását kérjük.

 

Kolozsvár-Nagyvárad, 2013. december 30.

 

Szegedi László, EREK generális direktor                       Lukács József, KREK főjegyző

OLTT elnök                                                 OLTT alelnök

dr. Kiss Jenő, PTI teológiai tanár                        Farkas Zsolt, KREK előadó-tanácsos

Beke Boróka, ERLÉSZ elnök                             Szász Bálint Róbert, KERLÉSZ elnök

Gáll Sándor, EREK egyházkerületi kancellár

OLTT titkár