Az erdélyi református építészeti örökség védője

Száztíz éve született Debreczeni László, aki az erdélyi református építészet megmentésére szánta egész életét.

Debreczeni László Marosvásárhelyen született 1903. december 18-án. Középfokú tanulmányait 1919 és 1923 között a kolozsvári technikumban végezte, majd népművészetet és építészetet tanult. 1925-ben ismerkedett meg Kelemen Lajos történésszel, akinek ösztönzésére kezdte lerajzolni Erdély középkori műemlékeit.

Huszonöt éves korában, 1928-ban levélben hívta fel Makkai Sándor, az Erdélyi Református Egyházkerület püspökének a figyelmét a vezetése alatt álló egyházkerület épületállományának pusztulására. Az általa1928-ban lerajzolt templomok és haranglábak linónyomatait még abban az évben kiadták képeslapokon. Következő évben jelent meg az „Erdélyi református templomok és tornyok”című könyve, amelyben áttekintést adott az erdélyi református építészet több évszázados örökségéről.


A cikk folytatása a reformatus.hu oldalon olvasható.