85 éves az Ikafalvi Nőszövetség

December 15-én, vasárnap délután megalakulásának 85. éves évfordulóját tartotta az Ikafalvi Református Egyházközség Nőszövetsége. Erre az alkalomra Ikafalvára látogattak a mikóújfalusi nőszövetség tagjai is, Bálint Csongor lelkipásztor vezetésével.

85 éves az Ikafalvi Nőszövetség

Beke Boróka karatnai református lelkipásztornő istentisztelete nyitotta meg az ünnepséget. Az ember hajlamos arra, hogy csak a gondjait, nehézségeit vegye észre, de ha szüntelen csak lefele, a problémáinkra tekintünk, akkor nem vesszük észre az Isten felénk kinyújtott kezét. A tekintetünket az Isten felé kell irányítanunk, hogy észrevegyük a segítő szándékát – mondotta a lelkipásztornő.

85 éves az Ikafalvi Nőszövetség

Az istentiszteletet követően Nagyoláh Ilona, ikafalvi nyugdíjas tanítónő alkalomhoz illő szavalata és éneke következett. Bardócz Csaba helybeli lelkipásztor a korabeli jegyzőkönyvek alapján elevenítette fel a nőszövetség megalakulásának történetét. 1928. január 1-i presbiteri jegyzőkönyv első napirendi pontja a nőszövetség magalakulásáról szól. A nőszövetségi munka iránti lelkesedést mutatja az is, hogy már az első hónapban árván maradt gyerekeken segítettek és az is, hogy abban az időben 68 tagot számlált a nőszövetség. A történelmi visszatekintés után az id. Bartos Erzsébet, Csorba Ibolya és Csorba Katalin nőszövetségi tagok által készített Nőszövetségi zászló bemutatására került sor. A nőszövetségi zászló világoskék alapon egy fehér galambot ábrázol, a másik oldalán a székely szimbólumok, a Nap és a félhold jelenik meg, a zászló készítőinek nevével együtt.

85 éves az Ikafalvi Nőszövetség

Az ünnepség szeretetvendégséggel zárult.