Módosította a Romániai Református Egyház Zsinata a 2006. évi 1. jogszabály 69. cikkelyét

Módosította a Románisi Református Egyház Zsinata a 2006. évi 1. jogszabály 69. cikkelyét

A módosítások szerint az egyházmegyei választásokat az esperesi, főgondnoki és gondnoki tisztség be nem töltése esetén, egyszer lehet megismételni. Az esedékes második választást az elsőt követő 45 napon belül meg kell tartani. Ha ezek közül valamelyik tisztséget második alkalommal sem sikerül az egyházmegyei közgyűlésnek betöltenie, akkor az illető tisztség betöltésének joga, erre az egy alkalomra, az Igazgatótanácsot illeti meg. 

 

A módosított jogszabály a Törvénytárban található meg