Jubileumra készül a „Keskeny Út”

December első hétvégéjén tartotta a Keskeny Út Ökumenikus Fesztiválmissziós Csoport a 2014-es missziós év első képzését a nyári missziók egyik helyszínén, Tusnádfürdőn. Az Olt menti kulcsos ház az erőteljes havazás ellenére megtelt azokkal az önkéntesekkel, akik a jövő évi feladatok betöltésére vállalkoztak. A csapat most is sokszínűnek ígérkezik tudniillik lelkipásztorok, tanárok, szociális munkások, kismamák, egyetemisták, középiskolások és konfirmandusok is helyett kapnak benne.

Jubileumra készül a „Keskeny Út”

A hétvége beszélgetései természetesen Isten igéjével, és annak magyarázatával indultak, amit az egyik csapat tag Ruszka Sándor kézdivásárhelyi kollégiumi lelkész továbbított a keskeny utasok számára. Ezt követően Bardócz Csaba a misszió alapítója és vezetője szólt az önkéntesekhez: „Úrjöveti, adventi időszakban minden ember hangsúlyt helyez arra, hogy a Megváltó érkezésére, előre díszbe öltöztesse a szívét, amint A kis herceg című könyvben a róka fogalmaz a várakozás mikéntjével kapcsolatosan. Nekünk keskenyutasoknak ezen a képzésen kétszeresen is ez a feladatunk, mert már most a képzés alatt az Isten lelke vezetésével díszbe öltöztetjük a szívünket a nyári missziós alkalmakon a sátrunkba betérők fogadására is.” Ez a hétvége, a felkészülés ezt a célt szolgálja.

A képzés ideje alatt a keskenyutas élmények felidézése, a misszió célkitűzéseinek, módszereinek megbeszélése, újraértékelése mellett az önkéntes csapat összehangolására is sor került.

Jubileumra készül a „Keskeny Út”

Köszönetet mondunk Schád László pszichológusnak, a szegedi SZETITEL Egyesület vezetőjének, aki egyesületével együtt missziónk munkáját szakmailag, emberileg és anyagilag is évek óta és ez alkalommal is támogatta. Hálát adunk az Istennek, hogy a feladatra való felkészülés mellett ez a hétvége a lelki töltekezés alkalma is lehetett. Lelkünkben hordozzuk azokat az ige magvakat is, amiket a záró napon Vinczi Botond márkosfalvi lelkipásztor tolmácsolt Isten igéje alapján.

Jubileumra készül a „Keskeny Út”

Mérföldkő volt ez a képzés a misszió életében, hiszen itt értékeltük ki az elmúlt év missziói munkáját és egyben előre tekintettünk az előttünk álló évre, ami azért is kiemelten fontos a számunkra, mert jövőben lesz tíz éve annak, hogy a Keskeny Út Ökumenikus Fesztiválmissziós Csoport elkezdte missziós tevékenységét az erdélyi fesztiválokon. Hálásak vagyunk, hogy munkánkban a Bethlen Gábor Alapítvány is támogat.

 

A Keskeny Út Ökumenikus Fesztiválmissziós Csoport sajtószolgálata