Régi-új elnök a Presbiteri Szövetség élén

Régi-új elnök a Presbiteri Szövetség élénMarosvásárhelyen tartották idén november 8-án a Presbiteri Szövetség választói közgyűlését. Szegedi László generális direktor igehirdetését követően Nagy Sándor, a Maros-Mezőségi Egyházmegye gondnoka, valamint a Szabadi úti Egyházközség főgondnoka házigazdaként köszöntötte az egybegyűlteket.

A köszöntés után felhívta a figyelmünket arra, hogy egyes presbitériumok milyen óriási hibát követnek el azzal, hogy régi műemlék templomokra is büszkén felírják a templom felújításának évszámát. Ez nagy hiba, mert félrevezeti a tájékozatlan turistát, aki azt gondolja, az építés időpontját látja. E mellett táplálja egyes rosszindulatú emberek azon állításait, hogy „lám, ezek csak most építettek templomot, ami bizonyítja, nem rég vannak itt”! Az évszámok az utókor számára fontosak, de nem arra valók, hogy méteres számokkal a tornyon a presbitérium dicsőségét hirdessék. Amit építünk, az Úristen dicsőségére tegyük!

Pályi József leköszönő elnök beszámolt a PSZ hatévi munkájáról. Az elmúlt időszak eseményei javarészt a konferenciák és a közgyűlések voltak, de megemlítette az öt továbbképzőt, amelyből az első hármat a Balaton mellett, az utóbbi kettőz Algyógyon szervezték meg. Tartalmas együttlétek voltak, viszont sajnálatos, hogy az egyházkerület mintegy 10 000 presbiteréből csak 16-17 személy tartotta fontosnak a részvételt – hangzott el az értékelőben.

Szegedi László megköszönte az elnök eddigi tevékenységét, és hangsúlyozta: nem volt könnyű feladat újraszervezni a Presbiteri Szövetséget. Elmondta, a presbitereknek vállalniuk kell a nyilvánosságot, és ne legyenek „papfüggőek“, kötelességük tudni az egyházközség minden tevékenységéről. Szegedi László felszólalását követően került sor a tisztújításra, melynek során a jelenlevők elnöknek újra Pályi Józsefet választották meg. Az alelnök Ferenci István lett a Küküllői Egyházmegyéből, a titkár pedig újra Balla Árpád Kolozsvárról. A választói közgyűlés ezen kívül elnökségi tagokat (Balogh Ernő, Brassói Egyházmegye, Biró Béla Erdővidéki Egyházmegye) valamint elnökségi póttagokat (Halmágyi Sándor Kolozsvári Egyházmegye, és Szedilek Csaba Tordai Egyházmegye) választott.

Másnap a 15 egyházmegye PSZ-nek beszámolói következtek. Jó volt hallani, hogy egyes egyházmegyékben mennyire mozgalmas a presbiteri élet. Sajnos akadnak olyanok is, amelyekben nincs tevékenység. A jelenlevőkben megfogalmazódott, hogy segítsenek a szervezésben, hiszen együtt biztosan jobb eredményt lehet elérni. A közgyűlésen megszavazták, hogy a PSZ himnusza az Énekeskönyv 421. éneke lesz, melynek első sora így hangzik: Az egyháznak a Jézus a fundámentuma, a szent igére épült fel lelki temploma.  Javaslat született, hogy minden olyan alkalmon, amelyet a PSZ szervez, a résztvevők énekeljék el legalább az első és utolsó szakaszt.

A közgyűlésről két fontos üzenettel térhettünk haza. Egyrészt Krisztus nem azt mondta, hogy otthon maradva tegyetek tanítványokká minden népeket, hanem azt, hogy „elmenvén tegyetek tanítványokká minden népeket!” Másrészt a presbiter nem azért presbiter, hogy valaki legyen, hanem, hogy valamit tegyen!

Ferenci István

 

A teljes beszámoló letölthető innen.