Új munkapontot nyitott Mezőmadarason a Diakónia Keresztyén Alapítvány – Galéria

Új munkapontot nyitott Mezőmadarason a Diakónia Keresztyén AlapítványÚj munkapontot nyitott meg Maros megyében a Diakónia Keresztyén Alapítvány marosvásárhelyi fiókszervezete. A Mezőmadarasi Református Egyházközségben ünnepi istentisztelettel ünnepelték meg a munkapont megnyitását, amelyen Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke hirdetett igét Pál apostol Kolossébeliekhez írt levele 2. részének 12-15. versei alapján. Kató Béla elmondta, meg kell kérdezzük magunkat, hogy miért gyűltünk össze egy ilyen szombati napon, meg kell kérdeznünk, hogy miért akarunk egy ilyen munkapontot Mezőmadarasra. Hiszen, ha nemértjük az indíttatást, akkor sok érv lehet amellett, hogy miért nem éri meg, vagy miért nem kell majd folytatni ezt a munkát. 

Az ige elmondja, Jézus Krisztusban Isten eltörölte az adóslevelünket, amely bennünket terhelt. Az ember már az adósság szótól is összerezdül, irtózik tőle. Pál apostol szavai alapján megfogalmazódik a kérdés, hogy mit is jelent számunkra az az érzés, hogy tartozunk valakinek. Pál arra tanít, hogy az adósságunk napról napra növekedik, hiszen nem csak embereknek agyunk adósai, hanem Istennek is. A Biblia szerint az adósságunk a bűneinkben ölt testet.  Kiegyensúlyozhatatlan adósságállomány van az életünkben, hiszen Isten, ha kér tőlünk valamit gyakran visszautasítjuk. Az adósságlevélben azt kéri tőlünk Isten, hogy tiszteljük apánkat és anyánkat, és ezt sokan elfelejtik. A munka, a távolság, a fiatalok saját élete miatt gyakran nem tudnak visszamenni a szülőkhöz, hogy öregségükben gondozzuk őket. 

Fogantatásunk pillanatától Isten körbevesz szeretetével, cserébe semmi mást nem kér viszonzásul, mint hogy fogadjuk el egymást, viseljük egymás gondját. Mi azonban ezzel szemben teljesen mást teszünk a legtöbb esetben. Emberi eszközzel Istent nem lehet kiengesztelni. Az adós szolga történetében Isten elengedi az adósságát annak, aki sokkal tartozott. A történetből megérthetjük, hogy Isten hogyan akar hozzánk viszonyulni, és ez a legnagyobb csoda, hogy Isten elengedi az adósságot, tehát megbocsát, széttépi az adóslevelet. – mondta Kató Béla prédikációjában.

Az igehirdetés után Szabó Andor, a gyülekezet lelkésze köszöntötte az egybegyűlteket, hangsúlyozva, hogy ma, ebben az Új munkapontot nyitott Mezőmadarason a Diakónia Keresztyén Alapítványútvesztőkkel tele világban világító vezetőkre van szükségünk. Jakab István, a Maros-Mezőségi Egyházmegye esperese a szeretetszolgálat motivációjáról és fontosságáról beszélt, Kántor Csaba püspökhelyettes, a Diakónia Keresztyén Alapítvány országos kuratóriumának elnöke hangsúlyozta, a diakónia nem más, mint szolgáló szeretet. Schmidt Loránd, a megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Igazgatóság igazgatója az otthoni beteggondozásról mint prevencióról beszélt, hiszen ez elejét veheti, hogy az idős ember állami intézetbe kerüljön. Kántor Attila kuratóriumi titkár elmondta, összesen nyolc betegápoló pont működik a megyében.

Ábrám Noémi, az alapítvány marosvásárhelyi ügyvezetője ismertette, hogy Mezőmadarason Tóth Klára látja el a diakóniai szolgálatot, pontosan azt teszi, amit a családtagok tennének az idősekkel, ápolja őket és gondoskodik róluk. Mostanig 28 idős személy igényelte a szolgáltatást, s körülbelül 50-ig emelhetik az ellátottak számát.

A munkapontnak a Szekeres-ház ad otthont, az avatón Kató Béla püspök és dr. Ábrám Zoltán, a Bod Péter Diakóniai és Tanulmányi Központ tanulmányi igazgatója vágták el a szalagot.


Kapcsolódó:

– Kiss Gábor összeállítása az Agnus Rádió honlapjáról hallgatható meg

– Kiss Gábor interjúja Kovács István diakóniai előadóval az Agnus Rádió honlapján hallgatható meg

– Galériánk az Erdélyi Református Egyházkerület facebook oldalán

– A Vásárhelyi Hírlap beszámolója az eseményről

– A Népújság beszámolója az eseményről