Árva Bethlen Kata emlékünnep Fogarason

„…ha az Istennek tetszik életem, bizony minden tehetségem és erőmmel azon lészek, hogy szolgáljak az Isten anyaszentegyházának s külenesen a fagarasi ecclesiának.”

                                                                 Árva Bethlen Kata levele a fogarasi ref.egyház tanácsának

 

 

Árva Bethlen Kata emlékünnep Fogarason 

   Árva Bethlen Kata emlékünnep 

(Katalin nap – 2013. november 25 – én, du– 17 órakor a Református Templomban)

 

Istentisztelet: Igét hirdet : T. Les Zoltán – marosvásárhelyi ifjúsági – lelkipásztor

Előadás: Ambrus Attila – a Brassói lapok főszerkesztője

Énekel:

a sepsiszentgyörgyi Vox Humana Kamarakórus – Szilágyi Zsolt Herbert karnagy vezetésével

– a fogarasi ökumenikus kórus – Palkó Sándor karnagy vezetésével

a marosvásárhelyi ifjúsági istentiszteletek zenekara

Szavalat:  Kocsárdi Manyika

Köszöntő: Nt. Szegedi László esperes, Generális Direktor

Koszorúzás: az Árva Bethlen Kata sírjánál

Szeretetvendégség az ÁBK teremben