450 éves a Heidelbergi Káté – Nemzetközi konferencia Kolozsváron

450 éves a Heidelbergi Káté - Nemzetközi konferencia Kolozsváron

1563. november 15-én fogadta le a pfalzi reformált egyház zsinata a Rövid hitvallás(később Heidelbergi Káté néven ismert) negyedik és egyben hivatalos kiadását. Az egységes pfalzi liturgia fejezeteként megjelent szöveg a Káté textus receptusa. Bibliai hasonlattal élve: a káté januárban született, és novemberben mutatták be a templomban. Ennek az eseménynek a négyszázötven éves évfordulóját a Protestáns Teológai Intézet nemzetközi értekezlettel ünnepli meg.

Az esemény programja:

Bemutatás a templomban.
A káté helye a keresztség és az úrvacsora között

2013. november 14. csütörtök

 • 15,00 Jelentkezés, kávé
 • 15,30 Megnyitó áhítat
 • 16,00 Rektori köszöntés
 • 16,15 Juhász Tamás: Az egyház hite – hitvallás az egyházban
 • 16,40 Eberhard Busch: A keresztyén ember tisztségei
 • 17,10 Füsti Molnár Szilveszter Nélkülözhető-e a Heidelbergi Káté a Magyar Református Egyház életéből?
 • 18,00 Vacsora
 • Zenei est

2013. november 15. péntek

 • 8,30 Reggeli áhítat
 • 9,00 Szűcs Ferenc: Hit és hitetlenség annak idején és a mai világban
 • 9,40 Püsök Sarolta: A hit és a jó cselekedetek kérdése a Heidelbergi Káté korában és ma
 • 10,10 Wim Verboom: A Heidelbergi Káté mint keresztelési hitvallás
 • 11,00 Kávészünet
 • 11,30 Günter Twardella: Milyen prédikációt hall a mai gyülekezet Isten országáról? (123)
 • 12,10 Vladár Gábor Mi van a Heidelbergi Kátéban „másképp mondva” mint a Bibliában?
 • 12,50 Kovács Ábrahám: A Heidelbergi Káté és a Debreceni Hitvallás (1875) krisztológiája
 • 13,30 Ebéd
 • 15,30 Kávé, sütemény
 • 16,00 Fekete Károly A Heidelbergi Káté a lelkipásztor-képzésben
 • 16,40 Mihai Androne: Egyetlen vigasztalásunk
 • 17,10 Hermán–Mostert János: Stehelin „Katekizmusi Házi-Kintse“ Magyarországon és Erdélyben
 • 17,30 Életemben, halálomban. Az első kérdés–felelet dalban. Megtanítja Lászlóné Varga Jutka
 • 18,00 Vacsora
 • Rezi Elek a Protestáns Teológiai Intézet rektora fogadást ad az értekezlet résztvevőinek

2013. november 16. szombat

 • 8,30 Reggeli áhítat
 • 9,00 Márkus Mihály: „ … Miért nem az első kiadás? …”
 • 9,40 Pólyáné Dobai Katalin: Hitvallás – a magasztalástól a szimbólumig
 • 10,10 Papp György: Homo vera iustitia et sanctitate praeditus
 • 10,30 Kávészünet
 • 11,00 Autóbuszkirándulás Kolozsvár környékére

2013. november 17. vasárnap

 • Istentisztelet-látogatás kolozsvári templomokban vagy a Teológián (Igét hirdet: Dr. Szűcs Ferenc)