Szüntelen megújulás – a reformáció ünnepe

Szüntelen megújulás - a reformáció ünnepeAz Erdélyi Református Egyházkerületben 13,51 százalékos volt a templomlátogatás a 2012-es év során. Az arány a marosszéki egyházközségekben a legmagasabb – hangzott el a felújított lukailencfalvi református templomban, ahol Szegedi László Tamás, a Brassói Református Egyházmegye esprese, az egyházkerület missziói előadója hirdette az igét a szombati hálaadó istentiszteleten. Kőhalmi református lelkészként köszönetet mondott a helybelieknek az általa működtetett szórványkollégiumnak nyújtott támogatásért. 

Az istentiszteletet követően a statisztikai adatok hátteréről és a reformáció ünnepével kapcsolatos gondolatairól kérdeztem.

– Az Erdélyi Református Egyház a többi Kárpát-medencei tagegyházhoz hasonlóan évente adatokat gyűjt a lelki élet, a gyülekezeti élet sokféleségéről. Ezek között kiemelt helyen szerepelnek a templomlátogatásról szóló adatok. Az 407 anya-, 84 leány- és sok szórványegyházközségből érkező jelentések 15 egyházmegye összesítésében jutnak el énhozzám. Tisztemnél fogva ezeket az adatokat kell feldolgoznom. Bár tudom, hogy nem a matematika és statisztika tart meg bennünket, sok mindenről árulkodik, hogy az erdélyi reformátusok 13,51 százaléka járt rendszeresen templomba. Hogy sok-e vagy kevés, efölött vitatkozni lehet, de ha a száz százalékra gondolunk, sohasem lehetünk elégedettek. A templomlátogatást mérlegelve tudnunk kell, hogy Jézus Krisztus már a Szentírásban felhívja a figyelmünket a bibliai matematikára. Ez arról szól, hogy miután tíz leprást meggyógyított, csak egy ment vissza hálálkodni neki a csodáért. Úgy gondolom, hogy ebből a bibliai matematikai bűvkörből saját népünk is nehezen tud kilépni. De az említett adaton belül is lehet árnyalni a helyzetet, hiszen sok nagyvárosi gyülekezetben, ahol tele van a templom, ez az arány sokszor a négy százalékra csökken. A kis gyülekezetekben viszont sokkal magasabb, s a szórványgyülekezetekben túlszárnyalja a száz-százhúsz százalékot is, hiszen vannak családok, amelyek más felekezetekhez tartozó családtagokat s vendégeiket is magukkal viszik az istentiszteletre.

A Szegedi László missziói előadóval készült interjú a Népújság oldalán olvasható.