Meghívó – Háromszéki-Barcasági Területi IKE Alakuló Közgyűlésére

MEGHÍVÓ

 

Tisztelt lelkipásztor testvérünk!

 

Örömmel hozzuk lelkipásztor testvérünk tudomására, hogy folyó év november 24-re összehívjuk a  Háromszéki-Barcasági Területi IKE  Alakuló Közgyűlését.

Isten segítségével új keretek között és újult erövel szeretnénk szervezni a Háromszéki-Barcasági IKE-t. A Brassói, az Erdővidéki, a Kézdi-Orbai és a Sepsi egyházmegye ifjúsági munkáját szeretnénk segíteni. A területi IKE vezetői, önkéntesei készek a lelkipásztorok és az ifjúsági csoportok rendelkezésére állni, segíteni fognak a kapcsolattartásban és a rendezvények szervezésében.

Tisztelettel kérjük lelkipásztor testvérünket, hogy amennyiben gyülekezetében ifjúsági csoport működik és szeretné, hogy fiataljai ebbe a közös munkába bekapcsolódjanak, küldje, illetve kísérje el ifjúsági csoportjának egy vagy két képviselőjét a november 24-én tartandó Alakuló Közgyűlésre. A

Közgyülés helyszíne Sepsiszentgyörgy IV. (Gyöngyvirág utca, az Olt partján) egyházközség , kezdési idöpontja 16 óra.

Isten áldását kérjük lelkipásztortestvérünk szolgálatára!

 

 

Kolozsvár/Szentgerice/Komolló

2013. 10. 21.

 

Tisztelettel, 

 

Batizán Attila                                           

Erdélyi IKE elnök 

 

Bartos Károly

egyházkerületi  ifjúsági előadó