Jubileumi megemlékezés a Heidelbergi Káté születésének 450. évfordulója alkalmával

Meghívó

 

I.

 

Jubileumi megemlékezés a Heidelbergi  Káté születésének 450. évfordulója alkalmávalA konferencia programja 2013 október 30-án:

 

– 16.59: Beharangozás. A Heidelbergi Christus-Kirche harangszavának meghallgatása

– 17.00 -17.40 A Heidelbergi Káté kiadványainak kiállítása az Egyházkerületi Székház Csarnokában. (Dr. Hermán M. János gyűjtése.)

A kiállítás szervezője a Partiumi Magyar Művelődési Céh. Házigazda: Horváth István, a PMMC igazgatója.

Közreműködik a Nagyváradi Kántorok Kórusa. Vezényel Orosz Otília Valéria.

Beszédet mond Fábián Tibor református lelkipásztor, a Harangszó főszerkesztője.

A 90 éves Hévézi Endre londoni képzőművész négy ólomkeretes ablaküvegének bemutatása. A Zilah-Ligeti református templom ablaküvegeit fényképezte Szomor Attila segédlelkész. 

Közreműködik Thurzó Sándor József, aki Farkas Ferenc egyik művét (Arioso) adja elő.

– 18.00: Istentisztelet a NagyváradÚjvárosi református templomban.

Igét hirdet dr. Tóth Albert, Tiszalúc.(Magyarországi Lelkészi Szövetségek elnöke)

Közreműködik a Partiumi Keresztény Egyetem Kórusa. Vezényel Brugós Anikó.

– A vendégek és a hívek üdvözlése

– 18.30 – 18.45:  Könyvbemutató.

A dr. Pálfi József által jegyzetelt és válogatott kötet anyagát dr. János Szabolcs, a PKE rektora mutatja be. A mű címe: ”Vallásomat el nem hagynám…” Királyhágómelléki kéziratos konfirmációi káték a 20. században 

– 18.45-18.50:   Bach korálok előadása. Énekel Orosz Otília Valéria.

– 18.50:              A Partiumi Keresztény Egyetem elnökének,

                        ft.Tőkés László E.P. képviselőnek beszéde.

– 18.15:              Az est bezárása: Hermán M. János és Oroszi Kálmán.

– 19.30:              Vacsora az Arany János Kollégium éttermében.

 

II.

 

Okt. 31., csüt.     Partiumi Keresztény EgyetemBartók terem

– 09.30 – 09.45     Reggeli áhítat a Bartók teremben: Herdeán Gyöngyi lelkipásztor

– 09.45 – 10.00     Dr. Lászlóffy Zsolt zeneszerző és előadóművész zongorajátéka

– 10.00 – 10.30     Dr. Fekete Károly művét: A Heidelbergi Káté magyarázata, bemutatja     Oroszi Kálmán.    (A könyv árusítása a helyszínen, dedikálja a szerző.)

– 10.30 – 11.00     Ft. Csűry István előadása: A Heidelbergi Káté időszerűsége, tekintettel    a XXI. század igehirdetésére.

– 11.00 – 11.30      Dr. Erdélyi Géza ny. felvidéki püspök és egyetemi tanár előadása:

A Heidelbergi Káté gyakorlati jelentősége a Felvidéki Református Egyház életében.

– 11.30 – 12.00      Dr. Lévai Attila a komáromi Selye János Egyetem teológiai fakultásának dékánja: A felvidéki református káték 1920-tól napjainkig.

Kávészünet

– 12.20 – 12.50      Dr. Zalatnay István: A Heidelbergi Káté szerkezete és a magyarországi énekeskönyv.

– 12.50 – 13.20      Ballai Zoltán Ferenc, az Erdélyi Református Egyházkerület előadótanácsosa: A kézíratos káték Erdélyben.

Ebédszünet

– 15.00 – 15.20       Dr. Hermán M. János: Az 1724-es Stehelin féle svájci kátémagyarázat Tatai Ferenc által való fordításának (Kolozsvár, 1752) története a XVIII. században.

– 15.40-16.30         Az elhangzott előadások megbeszélése.

 

III.

 

– 18.00 Reformáció ünnepe. Záróistentisztelet és úrvacsoraosztás az újvárosi református templomban. Igét hirdet nt. Ötvös József, Marosvásárhely. Az október 31-i istentiszteleten közreműködik a Nagyváradi Gyülekezetek Egyesített Gyermekkórusa, Orosz Otília és Nagy Judit vezetésével. A népénekeket hangszerelte és a zenekart vezeti: Márkus Zoltán.

——————————————————————————————————–

                                             Erős várunk nékünk az Isten!

                              Mindenkit szeretettel hívunk és várunk a konferenciára.

               Helyszínek: Teleki (Városháza-Primariei) utca, 27., illetve Kálvin utca 1. szám.

                     A konferencia védnökei: KRE Elnöksége és PKE Elnöksége.

Rendezvény szervezője: Sulyok István Teológiai Tudományok Intézete.Tel.0722-508.424

Támogatók: Juhász István Alapítvány, Hollandia. Királyhágómelléki Református Egyházkerület. Partiumi Keresztény Egyetem. Európai Parlamenti Iroda. Tőkés László. Vincze Judit. Tolnay István. Dr. Szilágyi Ferenc. Lorántffy Zsuzsánna Egyházi Központ.