Az Üzenet november elsejei számából

Minden életkor Isten teremtési rendjéhez tartozik – vallja címoldalas írásában Bányai László. A szerző Az élet alkonyán című cikkében az öregkorról, annak gondjairól, de örömeiről is ír.

Az Üzenet november elsejei számából

Történelmi pillanatnak lehettek tanúi mindazok, akik a kolozsvár-hídelvei gyülekezettel együtt ünnepeltek a közelmúltban: az egyházkerület a templom tőszomszédságában levő egykor államosított szeretetházat újra birtokba vehette – erről szól a Leomló falak, erősödő egyház című fényképes beszámoló.

Érdekes jegyzetet közöl a lapban Fábián Tibor. A szerző az Orbán Viktor miniszterelnök szobrát meggyalázó esetről ír a Fej nélküli kampány című cikkében.

A lapszám mezőségi riporttal jelentkezik a mezőszavai imaterem felújítása alkalmából. – Ne csak saját gondjainkkal foglalkozzunk, hanem fogjunk össze, és másokat is segítsünk – hangsúlyozta az ünnep alkalmával az igehirdető Pap Géza.

Fél évszázad az egyház szolgálatában címmel közöl írást az Üzenet a Sepsi Egyházmegye egykori espereséről, Incze Sándorról, aki nemrég töltötte be 80. életévét.

 Az Üzenet november elsejei számából

Hogyan viszonyuljunk Izraelhez és a zsidó néphez? – teszi fel a kérdést Lőrincz István a Barangolások bibliai tájakon című sorozatában. A választ a rómaiakhoz írott levél alapján fogalmazza meg. 

Befejező részéhez érkezett a marosszentgyörgyi fiatalok beszámolója hollandiai hajóutazásukról. – Kampenben más emberek szálltak le a hajóról, mint akik felültek arra – vonja le a következtetést Veress László a cikk végén. 

A lapban a fentieken kívül beszámoló olvasható többek között a kolozsvári kollégium tevékenységeiről, a székelyföldi nőszövetségi régiós konferenciáról, a szórványlelkészek találkozójáról. Lelkigondozás a halál küszöbén címmel pedig Kinda Eleonóra a gyászoló ember pásztorációjáról osztja meg gondolatait.