18 fiatal lelkipásztor tett lelkészképesítő vizsgát

18 fiatal lelkipásztor tett lelkészképesítő vizsgát 2021. június 24-én, miután elvégezte az egyéves segédlelkészi szolgálatot. Az Erdélyi Református Egyházkerület Központi Hivatalában megrendezett alkalmassági vizsgán az egyházkerület által felállított vizsgáztató bizottság tagjai egyenként beszélgettek el a 18 lelkipásztorral, értékelve mindegyikük adottságait, megvizsgálva elhivatottságukat.

A fiatalokat az egyházkerület központi hivatalában fogadta a vizsgáztató bizottság. 📸 Kiss Gábor

Teológiai kiképzésük utolsó vizsgáját felszentelésük követi, amelyre 2021. július 1-jén, 16 órától kerül sor Kolozsváron, a Farkas utcai református templomban, ahol a tavaly lelkészképesítő vizsgát tett tizenhárom lelkipásztorral együtt szentelik fel őket. Gyülekezetbe való kinevezésük a következő hónap folyamán várható, ahol már önálló lelkipásztorként fognak szolgálni.

Az egyházkerület vizsgáztató bizottsága minden jelentkezővel személyesen elbeszélgetett. 📸 Kiss Gábor

A lelkészképesítő vizsga elvégzését igazoló oklevelek átadásakor Kató Béla püspök elmondta, hogy egy fiatal, szolgálatát lelkiismeretesen végző, hívő lelkipásztor buzgó tevékenykedésének hatására a gyülekezetek úgy újulhatnak meg, mint a tűzvész utáni erdőben a roncsolt fából tavasszal kihajtó friss ág. Arra kérte a fiatalokat, hogy ne tékozolják el a szolgálat első éveit. Bátorította őket, hogy tartsák egymással is a kapcsolatot, de keressék az egyházmegyei közösség támogatását is. Nagyon sok gyülekezet várja a lelkipásztorok érkezését, akiknek a szolgálatát mind az egyházmegyék, mind az egyházkerület támogatja és figyelemmel követi. A püspök arra figyelmeztette a fiatal lelkipásztorokat, hogy – bár valószínűleg kicsi gyülekezetekbe fognak kerülni – ne csak a saját érdekeiket tartsák szem előtt, hanem a lehetőségeket a közösség érdekeinek figyelemben tartásával aknázzák ki.

A jövő heti lelkészszentelés után már önálló lelkipásztorokként fognak szolgálni a fiatalok. 📸 Kiss Gábor

Kató Béla püspök szavai után a lelkipásztorok egyenként vették át a lelkészképesítő vizsgát igazoló oklevelet, névsor szerint önálló lelkipásztorrá vált Bárócz-Szikszai Alexandra, Csalai Adorján-Attila, Debreczeni István, Erdei Árpád-Előd, Gábor Tímea-Mária, Ilyés-Benczédi Tímea, Ivanov Annamária, Józsa Tihamér, Kádár István, Kondor Ádám, Kovács Szabolcs, Miklós-Kovács Zsuzsa, Lészai Róbert, Nagy Mátyás, Nagy Tibor, Tatár Ferenc, Topai Attila és Tordai Emőke.